Askerle ilgili yasa kabul edildi

Askerle ilgili yasa kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda TSK Personel Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi.

İTİBARİ RÜTBE UYGULAMASI

Tasarının kabul edilen 8 maddesine göre, yurt dışında sürekli veya geçici görevlerde bulunan subay ve astsubaylara, ihtiyaç duyulan durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini daha etkin bir rütbeyle temsil etmesine imkan sağlamak maksadıyla, NATO üyesi birçok ülkede olan, "itibari rütbe" uygulaması ihdas ediliyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerin yürürlüğe girmesiyle üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla, üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi verilmesi uygulamasına son verilecek. Düzenleme ile üstün başarı değerlendirmesi için sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun yüzde 90'ı olması şartı, yüzde 95'e çıkarılacak.

ALBAYLARIN GÖREV SÜRESİ YAŞ KARARIYLA UZATILIYOR

Hizmet süresini tamamlayarak kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek albaylar ile ilgili düzenlemeler de yasa tasarısında yer alıyor. Buna göre Albaylar arasından, emsallerine göre temayüz eden ve hizmetine bir süre daha ihtiyaç duyulacak olanların hizmet süreleri, Yüksek Askeri Şura kararıyla uzatılıyor.

Kendi sicil notu ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri tarafından verilecek değerlendirme notunun ortalaması dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre, görev süresini dolduran toplam albay miktarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde ihtiyaç duyulacak miktardaki albayın görev süresi iki yıllığına uzatılacak. Görev süreleri iki yıllığına uzatılan albaylar, ikinci yılın sonunda yeniden değerlendirmeye girecek.

Yasa Tasarısı ile Albayların fiili hizmet süreleri de düzenleniyor. Buna göre sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90'ının üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askeri Şura'da belirlenen kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri, YAŞ kararıyla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Görev süresi uzatılmayanlar kadrosuzluktan, hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler de kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bir devreden kaç albayın görev süresinin uzatılacağı, bunların sınıf, branş ve ihtisaslara göre dağılımları kontenjanlar verilmek suretiyle YAŞ tarafından karara bağlanacak. Hangi albayların YAŞ tarafından görev süresinin uzatılacağı, albayların o güne kadarki sicil notu ortalaması, dosyaları, yargılanma, ceza, takdir, taltif, sağlık gibi durumları göz önüne alınarak, YAŞ üyeleri tarafından verilecek değerlendirme notları ilave edilerek, yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek.

ÜSTÜN BAŞARI KIDEMİ SAYISI 5'E DÜŞÜRÜLÜYOR

Tasarıyla, üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdeminin kaldırılmasından dolayı alınabilecek üstün başarı kıdemi sayısı toplamı 6'dan 5'e düşürülüyor. Tasarı aynı zamanda yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubayların "itibari rütbe" ile görev yapmalarına da imkan tanıyor.. Buna göre, yurt dışı sürekli göreve atananlar için Genelkurmay Personel Başkanlığının, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenler için ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarının onayı alınarak, itibari rütbe verilebilecek.

GENEL KURUL'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Genel Kurul'daki görüşmelerde zaman zaman tansiyon da yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tiyatro tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP ve CHP'nin düzenlemenin yasalaşmasını geciktirmek için tiyatro oynarcasına polemik yapmasını ibretle izlediklerini belirtti.

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turandüzenlemenin EMASYA ile ilgili olmadığını ifade etti. Turan, şunları söyledi:

"VESAYETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

"Vesayetin her türlüsüne karşıydık, demokratikleşmenin önünü açan parti olarak bundan gurur duyduk, aynı yerdeyiz. Ancak, hepimiz biliyoruz, terörü şehre indirenler, şehirde çukur kazanlar, çukur kazanlara laf etmeyenlerin burada konuşma hakkı olmaz. Sizler terörü şehre indireceksiniz, çukurlar kazacaksınız, hiçbir şey yokmuş, ölüm ve terör yokmuş gibi AK Parti'nin attığı adımı eleştireceksiniz. Tarihi bir dönemdeyiz şu an. Terörün neresinde olduğumuzun hep beraber turnusol kağıdını görüyoruz. Terörün neresindesiniz arkadaşlar? Askerimiz diyor ki, 'Ben orada operasyon yaparken sıkıntı yaşıyorum, hukuki güvence arıyorum'. Vesayetle ilgili bir şey değil, operasyonla ilgili bir yetki istiyor. Hala Bakanlar Kurulu, vali yetkili. EMASYA ile bunu kıyas yapmak akla ziyandır."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sataşma gerekçesiyle söz alarak, "Tiyatro oynamayı aşağılama unsuru olarak kullanmak, en başta o sanatla meşgul olan ülkedeki dünya kadar tiyatrocuya hakarettir. CHP'nin düzenlemeyi geciktirme niyeti yok" diye konuştu.

Tasarının birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilecek.