CHP’den AK Parti iktidarına 20 maddelik ''yapılacaklar'' listesi

CHP’den AK Parti iktidarına 20 maddelik ''yapılacaklar'' listesi
Güncelleme:

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle altıncı dalgaya karşı uyarırken, 20 maddede atılması gereken adımları sıraladı.

Günlük vaka sayısının 40 katına çıktığını ama ‘panik havası’nın olmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam” demişti.

Ancak sağlık meslek örgütleri uyarıyor. Aylardır pandeminin bitmediğini vakaların açıklananın çok üstünde olduğu söyleyen TTB, tedbir alınması çağrısı yapmıştı.

Koca’nın 40 katına çıktığını belirttiği Covid-19 vakaları için CHP’nin Covid-19 Danışma Kurulu’ndan da uyarı geldi. İktidara alınması gereken önlemleri hatırlatan CHP, verilerinin günlük test sayılarını içerecek şekilde, illere, yaş gruplarına, cinsiyete ve eşlik eden hastalıklara göre açıklanması gerektiğini vurguladı. 

Kuruldan şehirlerarası ve şehir içi ulaşımda toplu taşımada maske zorunluluğu getirilmesi önerisi de geldi. 

12 yaş altındaki çocuklar için yetkililer hızlı bir aşılama politikasını devreye sokmaya çağrıldı. Hatırlatma dozları için kampanya düzenlenmesi önerilirken, aşı tedarikine ilişkin tedbirlerin alınması istendi. 

CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nun 20 maddelik önerileri arasında şunlar yer aldı: 

Kamuya açık kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, bu alanlarda çalışanlar ve bulunanlar için maske takmanın önemi vurgulanmalı

12 yaşın altındaki çocuklar için (5-11 yaş) ivedi olarak aşı sağlanmalı, isteyen anne/babalar çocuklarına aşı yaptırabilmeli

Yurttaşların aşı tedirginliklerini azaltmak için etkili iletişim sağlanmalı, bu konuda bilim insanları ve meslek örgütleriyle iş birliği yapılmalı

Hatırlatma dozlarının ivedi olarak yapılması için aşı kampanyaları düzenlenmeli;

Test politikası değiştirilmeli, hastalık bulgusu gösterenlerin yanı sıra risk gruplarında tarama amaçlı testler yapılmalı, bu amaçlı hızlı antijen testleri kullanıma alınmalı

Omicron’a karşı daha etkili aşıların uygulamaya girebilmesi için girişimde bulunulmalı, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmalı

Turkovac aşısının etkinliği ve etkililiğiyle ilgili bilimsel raporlar yayınlanmalı

Kamuda ya da özel sektörde çalışanların hasta olması halinde (PCR+) herhangi bir özlük ve/veya mali hak kaybına uğramaksızın izolasyona, temaslılarının karantinaya alınabilmesi için gerekli düzenlemeler ivedi olarak yapılmalı

SARS-CoV-2 virüsünün genetik yapısı daha yüksek oranda izlenerek, ülkemizdeki baskın endişe verici varyant ve dağılımı hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilmeli

Yurttaşlar bilimsel verilere dayalı olarak düzenli biçimde pandeminin gidişatı konusunda bilgilendirilmeli

Gebelerde aşılamanın güvenli ve etkili olduğu bilimsel veriler ışığında toplumla paylaşılmalı, aşısız gebelerin yol açtığı anne ölümleri önlenmeli

Okulların açılacağı dönem salgının sorunlu olabileceği bir zaman dilimi olduğu dikkate alınarak sınıf yoğunluğunun azaltılması için şimdiden planlama yapılmalı

Türkiye’de uygulanan aşıların tamamı için aşı gerçek yaşam verilerine dayanan etkililik sonuçları açıklanmalı, aşılama politikası bu verilere göre düzenlenmeli

Sağlık kurumlarındaki hizmetin aksamaması için çalışan sağlığı ve güvenliği tedbirleri en üst düzeyde uygulanmalı ve bu bağlamda sağlık çalışanlarına yönelik semptom ve test takibi yapılmalı

Sonbahar dönemi için influenza aşılanması için şimdiden planlama yapılmalı ve aşı temininde bulunulmalı

Sağlık kurumlarında maske zorunluluğu yakından izlenmeli, hasta ve yakınlarının maske takması sağlanmalı

Kamuya açık alanlarda (Kamu kurumları, AVMler vb.) el antiseptiklerinin kullanımına özen gösterilmeli, kapalı alanlarda maske takmanın önemi vurgulanmalı, isteyenler için maske sağlanmalı

Risk grupları yakından izlenmeli, bu bağlamda huzurevleri için etkili önlemler alınmalı