Engelliler Erişilebilirlik Yönetmeliğinden Memnun

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD ) Malatya Şubesi Başkanı Ali Haydar Koyun, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini belirterek, engelliler için önemli düzenlemelerin getirildiğini bildirdi.

- Türkiye Sakatlar Derneği (TSD ) Malatya Şubesi Başkanı Ali Haydar Koyun, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini belirterek, engelliler için önemli düzenlemelerin getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayan Koyun, “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Engelli camiasının yayımlanmasını uzun süredir beklediği yönetmelik kapsamında, resmi binalar ile ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi ticari yapılar, spor tesisleri, yüzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ve toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı takip edilecek ve denetlemeler yapılacaktır. Gerekli takip ve denetlemeler illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlık edeceği ‘Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları’ tarafından yürütülecek. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, hem kamu hem de engellilerle ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşacaktır.

Komisyonlar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerini Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetleme formlarında yer alan sorular doğrultusunda denetleyecektir. İllerde nerenin ve hangi araçların erişilebilirliğinin denetleneceğine vatandaşlardan gelen şahsi başvurular ve komisyonların kendi illeri için hazırlayacakları izleme ve denetim programı çerçevesinde karar verilecektir. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar nedeniyle izlenmesini ve denetlenmesini istedikleri yerlerle ve araçlarla ilgili komisyon sekretaryasına başvuruda bulunabileceklerdir. Komisyonlar kendilerine başvuru yaparak ek süre isteyen veya denetim sonrasında ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için uygun bulduğu kadar ek süre verebilecek ancak söz konusu ek süre “Engelliler Hakkında Kanun”da öngörülen 7 Temmuz 2015 tarihini geçemeyecektir. Komisyonlar yaptıkları izleme ve denetleme çalışmasının sonucunda hazırlayacakları raporu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürüne sunacak ve il müdürü tarafından yönetmelik uyarınca idari para cezası miktarı belirlenecektir.

Umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için bin Türk Lirasından 5 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek ve bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 50 bin lirayı geçmeyecektir. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her bir tespit için 5 bin Türk Lirasında 25 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek ve bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı 500 bin lirayı geçmeyecektir.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları izleme ve denetleme sonucu erişilebilirlik eksikliği bulunmaması halinde izleme ve denetleme yapılan yer ve araçlar için sorumlu kurum ve kuruluşa erişilebilirlik belgesi düzenleyebilecektir. TSD Malatya Şubesi olarak yönetmeliğin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçen başta başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.