Hükümet Sayıştay’ı denetledi

Hükümet Sayıştay’ı denetledi
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, 17 yılda 10 milyar kamu zararını yargı kararıyla kesinleştiren, 2018 denetimlerinde 8 bin 240 hatalı işlem bulan Sayıştay'ı denetlendi.

Sayıştay’ın 2018 hesaplarının dış denetimini yapmak üzere TBMM Başkanlık Divanı’nca görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen 26 Temmuz 2019 tarihli rapor TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre müfettişlerin raporunda, kurumun gelir-gider rakamlarının doğru ve denk olduğu, ödenek üstü harcama yapmadığı, kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığı, ödemeleri ile banka hesap özetlerinin mutabık olduğu tespitleri yer aldı.

Ancak bakanlık müfettişleri harcama belgelerinin incelenmesi sırasında karşılaştıkları eksiklikleri de raporlarına yansıttı.

Raporda yer alan tespitlerden bazıları özetle şöyle:

  • İhaleyi alanla ikinci teklif sahibine ait teminat mektuplarının, saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilmeyip birimde tutulduğu; ‘alındı’ belgesinin bir örneğinin dosyaya konulmadığı,
  • İhale dosyalarına, ödeme emrine bağlanan belgelerin asıllarının ya da onaylanan nüshalarının konulmadığı,
  • Teknik şartnameler ile yaklaşık maliyet hesaplarının, birden fazla uzmanlık gerektirdiği halde tek personelce hazırlandığı,
  • Ön mali kontrol inceleme formunun sadece son sayfasının imzalı olduğu, diğer sayfalarında paraf bulunmadığı,
  • Kitap alınması için oluşturulan komisyondaki dört kişinin imzasının bulunduğu, lakin sadece birinin adı-soyadının yazılı olduğu,
  • Yüklenicinin ödeme talebinde yalnızca kaşe, IBAN numarası ve imza bulunduğu; ancak adı-soyadı olmadığı ve imza atanın şirketi temsil belgesinin dilekçeye eklenmediği,
  • Damacana içme suyu faturasının kaşesiz ve imzasız olduğu, telefon faturasına idarece “görüşmeler resmidir” kaşesinin basılmadığı,
  • Görevden dönüşten sonra bir ay sürede harcırah beyannameleri ile evrakların tevdii edilmediği,
  • Konaklama faturalarının firma tarafından kaşelenip imza edilmediği, tedavi faturalarının arkasına “Ödenmesi uygundur” yazılmadığı, ayrı form düzenlendiği.
  • Yabancı konuk ve heyetlere mihmandar görevlendirildiği, ancak onayda davetli ve misafir sayılarının yer almadığı.”

SADECE BİR FATURA

Sayıştay ise bu tespitlere karşı “Dosyaya koyarız, paraflarız, imzaların yanına isimleri de yazarız, kaşeleriz” yanıtları verdi.

Damacana su alımı faturası ile sadece bir telefon faturasının arkasında “görüşmeler resmidir” kaşesinin bulunmadığı tespitleri ile ilgili gerekenin yapıldığı, yolluk bildirimini zamanında yapmayan görevliye de faiz uygulandığı bildirildi.

Birgün