Dernek kavgası Mersin'i karıştırdı

Dernek kavgası Mersin'i karıştırdı

Mersin'in Toroslar ilçesinde kurulan iki pazarcı derneği arasında kavga çıktı.

Mersin’in Toroslar ilçesinde, farklı tarihlerde kurulan iki ayrı pazarcı derneği davalık oldu. İlk kurulan dernek, daha sonra kurulan derneğin kendileri ile benzer ismi taşıdığını bu durumun haksız rekabete yol açtığını belirterek, mahkemenin bu derneğin kapatmasını istedi. Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası verdiği kararla 'kapatma' kararı verdi. Ancak, pazarcı esnafı bu kararı Yargıtay’dan döndü. Yerel mahkeme kararında direndi. Bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, ‘O derneği kapatamazsın’ diyerek yerel mahkemenin direnme kararını bozdu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre TÜİK verilerine göre nüfusu 285 bini aşan Toroslar ilçesinde, pazarcı esnafı, kurdukları iki ayrı dernek nedeni ile karşı karşıya geldi. Yargıtay’a uzanan dava dosyasına göre, yıllar süren davada şunlar yaşandı:

‘O DERNEK KAPATILSIN’ DAVASI

İlçede, önce Mersin Toroslar İlçe ve Beldeleri Pazarcıları Koruma ve Dayanışma Derneği kuruldu. Bir süre sonra ise, Toroslar Beldesi Pazarcıları Koruma ve Dayanışma Derneği kuruldu.İlk kurulan dernek, Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava başvuru gerekçesini özetle, her iki derneğin de benzer isimlere sahip olduğu, aynı ilçede faaliyet gösterdiği belirtildi. Davacı derneğin avukatları,  Toroslar Beldesi Pazarcıları Derneği’nin kapatılmasını istedi. 

YETKİLİLERDEN İZİN ALDIK

Davalı dernek avukatları ise yaptıkları savunmada, özetle “Davalı, dernek isimleri aynı değil. Kuruluş bildirgesi ve tüzüğünü İl Dernekler Müdürlüğüne verdik. Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde kanun ve tüzük hükümlerine aykırılık tespit edilemedi. Müvekkilerimiz de bu nedenle faaliyetlerine başladı” diyerek davanın reddini istediler.

KAPATMA KARARI ÇIKTI

Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını topladıktan sonra kararını verdi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme özetle “Toplanan delillere göre davacı dernek faaliyette iken benzer isimde bir başka derneğin kuruldu. Bu durum üye kayıt ve faaliyet alanı ile ilgili konularda karışıklıklara ve haksız rekabete neden olur” diyerek,son kurulan dernek için kapatma kararı verdi. 

YARGITAY KARARI BOZDU

Kurdukları dernek, isim benzerliğinden kapatılan pazarcılar, bu kararı temyiz etti. Temyiz incelemesine bakan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını Nisan 2011’de bozdu. 

KURUL, SON NOKTAYI KOYDU

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dosya yeniden ilk mahkemesine geldi. Yerel mahkeme kararında direndi. Mahkemenin direnme kararı yeniden Yargıtay’a taşındı. Bu kez, konuyu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ele aldı. Kurul, Özel Daire’nin bozma kararına uyulması gerekirken, direnme kararının doğru olmadığına hükmetti. Kurul’un verdiği  bozma kararı sonra dosya yeniden eski mahkemesine döndü.