TÜİK'e göre Türkiye mutlu, hatta en mutlular da ilkokul mezunları

TÜİK'e göre Türkiye mutlu, hatta en mutlular da ilkokul mezunları
Güncelleme:

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 49,3 seviyesinden yüzde 49,7'e yükselirken; eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2022'de en yüksek mutluluk oranı yüzde 52,7 ile ilkokul mezunlarında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin, "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021'de yüzde 49,3 iken 2022'de yüzde 49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021'de yüzde 16,6 iken 2022'de yüzde 15,9'a geriledi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021'de yüzde 43,9 iken geçen yıl yüzde 46,5'e yükseldi. Kadınlarda ise bu oran, 2021'de yüzde 54,6 iken 2022'de yüzde 52,7 olarak belirlendi.

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında %49,3 iken 2022 yılında %49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılında %16,6 iken 2022 yılında %15,9 oldu.
 
Genel mutluluk düzeyi (%), 2003-2022
 
TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.
 
Kadınlar daha mutlu
 
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021 yılında %43,9 iken 2022 yılında %46,5 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2021 yılında %54,6 iken 2022 yılında %52,7 oldu.
 
Cinsiyete göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı (%), 2003-2022


TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Evliler evli olmayanlardan daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2022 yılında %54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %40,4 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,0'inin, evli kadınların ise %57,9'unun mutlu olduğu gözlendi.
 
En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2021 yılında %56,2, 2022 yılında ise %57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021 yılında %44,5 ile 18-24 yaş grubunda görülürken 2022 yılında %46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi.
 
Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi (%), 2022


TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.
 
İlkokul mezunu bireyler daha mutlu
 
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, %52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla; %51,7 ile bir okul bitirmeyenler, %48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, %48,2 ile yükseköğretim mezunu ve %46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.
 
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi (%), 2022


TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.
 
Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2022 yılında %67,6 olurken bunu sırasıyla; %16,3 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,8 ile anne/baba ve %1,9 ile torunlar takip etti.
 
Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti
 
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2022 yılında %68,2 olurken bunu sırasıyla; %13,2 ile sevgi, %9,5 ile başarı, %6,2 ile para ve %2,6 ile iş takip etti.
 
En yüksek memnuniyet oranı %75,9 ile asayiş hizmetlerinde
 
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2022 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %75,9 olurken bunu sırasıyla %69,7 ile ulaştırma, %65,6 ile sağlık, %63,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %59,5 ile adli ve %59,3 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.
 
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%), 2022


TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Grafikteki rakamların toplamı, yuvarlamadan dolayı 100'ü vermeyebilir.
 
Her 100 kişiden 65'i geleceğinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2022 yılında %64,9 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %64,8 iken kadınlarda bu oran %64,9 oldu.