Tüketici Koruma Teklifi Meclis'te kabul edildi

Tüketici Koruma Teklifi Meclis'te kabul edildi
Güncelleme:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Belen’in hazırladığı ve 53 AK Parti milletvekilinin imza attığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün akşam TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

 Teklife göre; taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt borcun tümünün peşin kılınmasına ilişkin koşullar, tüketici lehine değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklik ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlendirilecek. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlık tarafından belirlenecek. Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 30 bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

 Kanuna aykırılık halleri için öngörülmüş bazı idari para cezaları yeniden düzenlenecek.

Etiketler TBMM tüketici kanun