Üstü kapalı varlık barışı geliyor! Bunu yapan vergi ödemeyecek

Üstü kapalı varlık barışı geliyor! Bunu yapan vergi ödemeyecek
Güncelleme:

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu Önerisi bu haliyle TBMM’den geçtiği takdirde; yurt dışından varlık getiren kişiler herhangi bir vergi ödemeyecek. Ekonomist Enver Erkan, “Bu düzenleme yeni bir ‘Varlık Barışı’ anlamına geliyor” dedi.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Önerisi bu haliyle TBMM’den geçtiği takdirde; nakit, altın, döviz ve sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere yurt dışından varlık getiren kişiler herhangi bir vergi ödemeyecek. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Bu düzenleme ile yeni bir ‘Varlık Barışı’ gündeme getirilmiş oluyor” ifadesinde bulundu.

AK Parti milletvekillerinin kanun yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Paket içeriğinde ‘Varlık Barışı’, esnek çalışmanın desteklenmesi, kurumlar vergisi indirimleri, başka vergi düzenlemeleri, halka arzlara teşvik, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi gibi hususlara ilişkin maddeler bulunuyor. Düzenleme bu haliyle kanunlaşırsa, nakit, altın, döviz ve sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere yurt dışından varlık getiren kişiler herhangi bir vergi ödemeyecek.

 Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Bu düzenleme ile yeni bir ‘Varlık Barışı’ gündeme getirilmiş oluyor” dedi. Erkan kanun teklifi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ek istihdam yaratan özel sektör işverenlerine vergi ve sosyal güvenlik primi desteğinin yaygınlaştırılması gündeme getiriliyor. Böylece bir yandan istihdam düzeyini korumak, bir yandan da şirket faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı kararı ile işveren primi desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e, kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.”

CUMHURBAŞKANI’NA KURUMLAR VERGİSİ ORANINI DÜŞÜRME YETKİSİ

Gelir ve istihdam açısından belirli kriterleri karşılamaları koşuluyla, ihracatçı şirketler için kurumlar vergisi indirimi de paket içeriğinde yer alıyor. Öte yandan, pandemi döneminde öne çıkan evden çalışma konusunda da maddeler yer alıyor. Ekonomist Enver Erkan, “Esnek çalışma programlarının bir parçası olarak genç işçileri işe alan için işverenlere teşvikler. Esnek çalışmanın özendirilmesi ve genç istihdamın artırılmasına yönelik bir madde olarak değerlendirilebilir” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı kurumlar vergisi oranını düşürme yetkisine sahip olacak. Kanun önerisinde dikkat çeken bir diğer başlık ise; halka arzlarda hisse satan veya halka açıklık oranı yüzde 20 üzerinde olan şirketler için kurumlar vergisi indirimi. Şu anda yüzde 22 olarak uygulanan kurumlar vergisi, bu yılın sonunda yüzde 20 oranına düşecekti, bu oranın Cumhurbaşkanı kararıyla daha da düşmesi mümkün olacak.

 VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE 2019'DA UZATILMIŞTI

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre geçtiğimiz yılın aralık ayında 6 ay daha uzatılmıştı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de 30 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatılmıştı. Böylece 31 Aralık'ta sona erecek söz konusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlenmişti.

 Karar kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2020'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecekti.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyeceklerdi. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2020'ye kadar kapatılmasında kullanılabilecekti.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020'ye kadar vergi dairelerine beyan edilecekti.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'ye kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecekti.