Usulsüz atama kararı mahkemeden döndü

Usulsüz atama kararı mahkemeden döndü
Güncelleme:

Kayseri Pınarbaşı Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan memur, ihtiyaç olduğu gerekçesiyle Lüleburgaz'a gönderildi. Ancak inceleme yapıldığında Pınarbaşı'ndaki 8 kadronun 5'inin boş olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme atamayı iptal etti.

Kayseri Pınarbaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) olarak görev yapan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen üyesi memur “hizmet gereği ve ihtiyaca binaen” Kırklareli Lüleburgaz İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderildi. Türk Büro-Sen atamanın iptali için dava açtı. Sendika işlemin hukuka aykırı olduğuna işaret ederek, şu görüşleri ileri sürdü: 

‘İDARE KÖTÜ NİYETLİ’

“Davalı idare tarafından atama işleminde hiçbir gerekçe gösterilmediği, davacı hakkında açılmış bir soruşturma bulunmadığı, adeta sürgün edilir gibi uzak bir yere atanmasında idarenin kötü niyetli olduğu ve cezalandırma kastı ile hareket ettiği, siyasi görüşü ve mensup olduğu sendika nedeniyle cezalandırıldığı, idarenin görevlendirme konusunda takdir yetkisini aştığı, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı davrandığı, atamanın davacıyı maddi ve manevi yönden güçlüğe düşürdüğü ve aile birliğini sarsıcı nitelikte olduğu...”  

İçişleri Bakanlığı ise savunmasında, herhangi bir hak kaybı olmadığını, işlemin kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek tesis edildiğini, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğini ve yerindelik denetimi yapılamayacağını belirterek, davanın reddedilmesini talep etti. 

Kayseri 1. İdare Mahkemesi, bilgi ve belgelerin incelenmesinden personelin görev yaptığı Pınarbaşı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ndeki 8 VHKİ kadrosundan 5’inin boş olduğuna dikkat çekti. Bakanlığın atama işlemine neden olabilecek geçerli hiçbir somut sebep ortaya koyamadığını belirten mahkeme, “Kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak takdir yetkisini aşar biçimde tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Atama işlemi iptal edildi.