Veliler dikkat! Pandemide alınan o ücret iade edilecek!

Veliler dikkat! Pandemide alınan o ücret iade edilecek!
Güncelleme:

Koronavirüs salgını döneminde eğitim sisteminin uzaktan eğitime dönüşmesine rağmen velilerden alınan yemek ücretleri için karar verildi. Tüketici Hakem Heyeti, istenen 2.160 TL'lik ücretin geri ödenmesine karar verdi.

Üsküdar Tüketici Hakem Heyeti’nin özel okullardaki yemek ücretleriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Pandemi nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen bir veli ödediği yemek ücretinin iadesini istedi. Tüketici Hakem Heyeti ise istenen 2.160 TL'lik ücretin geri ödenmesine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Eğitim yılının üçte biri devam edilmedi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte de veliler okula göndermedikleri öğrencileri için ödemiş oldukları yemek bedellerinin kendilerine iade edilmesini bekledi. Fakat bazı özel okul yönetimleri bu paraları iade etmemekte direndi.

Bu tüketici kanununa aykırı bir durum oluşturdu. Çünkü verilmeyen bir hizmetin sunulmayan bir yemeğin bedeli karşılıksız olarak tahsil edilmişti. Bazı bilinçli veliler okul yönetimine başvurularından olumlu sonuç alamayınca yenilmeyen yemek bedellerinin iadesine karar verilmesi için Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti kararı mahkeme kararı hükmünde olup kararı beğenmeyen taraf tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında tüketici mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilmektedir.

Ne var ki somut olayda mahkemeye başvuran okul, haksız bulunarak Tüketici Hakem Heyeti kararı onanmış. Yargılama giderleri ve karşısında vekalet ücreti olarak yansıtılan avukat bedeli okul tarafından ayrıca ödenmek zorunda kalınmıştır. Böylelikle yemek ücretine ilaveten bu ödeme yapılmış oldu."

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREVLİ OLACAKTIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Kerem Olcayto: Her sene tüketicilerle ilgili başvurulacak yolun belirlenmesinde bir miktar belirleniyor. 2022 itibarıyla tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda. Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 liranın altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri bakıyor.

Uyuşmazlığa konu olan bedel burada 6 bin 500 lira olduğundan dolayı mahkemeye gidilmedi. Büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280 ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti bakar.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde yaşayanlar için de değeri 15 bin 430 liranın altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti görevli olacaktır.

İlçelerde 10 bin 280 liranın altında bakar. Başvurulan konu bu limitlerdeyse başvuracakları yerler hakem heyetleri olacaktır. Bunların üzerinde bir bedelse illerindeki tüketici mahkemelerine başvurabilirler.

Veliler bu durumlarda kendilerinden haksız kesildiklerine inandıkları kısımlar varsa bu rakamlara göre haklarını aramalılardır.

İkinci olarak tüketici hakem heyetinin kararı doğrultusunda ödeme yapılmazsa tüketici icra yoluna gidebilir. Veliler tüketici hakem heyeti iadesine karar verirken şunu göze aldı. Faydalanılamayan bir hizmet var burada. Fakat pandemi koşullarından kaynaklı alınamayan hizmet karşılığında hakkaniyet karşılığında geri ödeme yapılmış. Veliler bu ve benzeri durumlarda paralarını ödeyip yeteri kadar alamadıkları hizmetler varsa. Bu bahsettiğimiz rakamlar doğrultusunda hukuki yollara başvurabilir.

Yapılacak başvuru neticesinde eğer ücreti ödenip de alınamayan bir hizmet varsa mahkeme ya da tüketici hakem heyetleri burada benzer kararlar verebilecektir."