30 Ekim haftası burç yorumları

Güncelleme:

Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 30 Ekim haftası burç yorumları: Ay tutulması ve 30 Ekim haftası...

Ankara merkezli harita, yaşanan yıkıcı gelişmeler ve toplumsal gündem üzerinde belirleyici görünüyor. 28 Ekim'deki tutulma anı haritasında yükselen burç Aslan’dır. Buna göre Ay; devlet, iktidar, yönetim, yöneticiler, toplumsal durum, gelecek planları gibi sosyal konuları ilgilendiren 10. evde yerleşmiş. Tutulma anında, yükselen burcun da yöneticisi olan Güneş; anavatan, ev, aile, doğup büyüme yeri ya da muhalefet kesimi gibi 4. ev konularının yoğun olacağını söyler. Tutulmanın anının haritası; sosyal durum, devlet, ülke, ev, kadın-erkek, iktidar ve muhalefet çekişmeleri olacağını söylüyor. Ancak kişisel olarak hangi konuların ağırlık kazanacağını, genel anlatımdan sonra yükselen burcunuza göre yazacağım. Tutulmalar tarih boyunca zorlayıcı durumların işaretçisi kabul edildi. Özellikle tutulma haritasını etkileyen, diğer gezegenlerin olumsuz yerleşimleri de olduğunda, fikir ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların derinleşerek sonlanmaya varabileceğini akla getirir. Ayrıca, yer kabuğu hareketleri yüzünden deprem gibi yıkıcı etkilerin olabileceği varsayılır.

 Bu tutulmada, Boğa kümeleşmesindeki Uranüs, tutulmaya t-kare yapan Pluto ve Akrep kümeleşmesindeki Mars, kesinlikle; yeraltı kaynaklı krizleri, yer kabuğunda ve gökyüzündeki hareketleri, yakıcı, yıkıcı ya da patlayıcı etkilerin ve güç gösterisinin gündemde olduğunu söyler. Jüpiter bu olumsuz etkileri yayarak, büyütme ve genişletme eğilimindedir. 9. Evdeki Chiron/MC/KAD kavuşumu; yabancılar, uzaktaki işler ya da büyük hedeflerle ilgili eski acıların yeniden gündeme gelebileceğini, gelecek planlarının iş ile bağlantısının zorlu bitişlere gidebileceğini sağlık ve günlük işleyişin önemli bir yıkım, değişim ve sonlanmaya gideceğini haber verir. Ne yazık ki bugünlerde içinde bulunduğumuz durum ile tutulmanın an haritası birbirleri ile tam olarak uyuşuyor. Şimdi daha kişisel olan yükselen burçlar ile devam edelim.

YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın yoğun konuları; başkalarına ya da eşinize ait para, ortaklı para, miras, vergi gibi konular, ölüm ya da cinsellik gibi ilkel dürtülerin ortaya çıkması ya da bu konulara yönelme ve araştırma isteği olabilir. Ancak bu konularda çelişkili olan ya da kararsız kaldığınız şey, kendi paranızı istediğiniz gibi kullanma hakkındadır. Bu iki konu arasında bir denge bulmak ve sert görüşmelerden kaçınmak gerekir. Aksi halde beklentileriniz gerçekleşmeyecektir. Hastalık, sağlık, iş gibi konularda içsel bir karmaşa ya da huzursuzluk yaşıyorsunuz. Kendi içinizdeki ya da diğerleri ile olan bu uyumsuz durumu bir dengeye getirebilirseniz; para, meslek ortamı, devlet ve yöneticilerle olan ilişkilerdeki yeniliklerden ve değişimlerden karlı çıkabilirsiniz.

 YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta ağırlıklı olarak en yakın ilişkiniz ile ilgileniyor olacaksınız. Bu kişi eşiniz, sevgiliniz, ortağınız ya da başka bir çok yakın kişi olabilir. İlişkiniz hakkında girişimler yapmak ve hızlı iletişimler kurmak isteyeceksiniz. bunun hakkında girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz. Ancak, ilişkiniz ile sizin kişiliğinizin arasında; inatçı, katı ve tutucu davranışlarınız bir uyumsuzluk ve anlaşmazlık yaratacak gibidir. Bunu gidermek için katı tavırlarınızı yumuşatmalı ve daha esnek davranmalısınız. Yoksa duygusal incinme, hesapta olmayan bir dargınlığa gidebilir. Gruplaşmalar üzerinden tanıdığınız kişilerle, kişisel eğlence anlayışınız arasındaki farklılığa, bir uyum ve uzlaşma getirebilirseniz; grup etkinlikleri, yeni aşk arayışları, yabancılarla ilgili köklü değişimler ve yaşamınızda yeni bir dönem başlayabilir.

 YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta daha çoğunlukla; sağlık işleri, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük sıradan işler, bakım işleri ya da aldığınız görev ve sorumluluklarla ilgileneceksiniz. Ancak bu konularla ilgili olarak duygusal istekleriniz ve içsel beklentileriniz birbiri ile örtüşmüyor. Belki de bir başkası yüzünden ya da kendi içinizden bir kararsızlık hissediyor olabilirsiniz. Bunu düzeltmek ve inatlaşmamak, sizin içsel dünyanıza iyi gelecektir. Aileniz, eviniz, aile bireyleri ile meslek ortamındaki yönetici kişiler arasında ya da gelecek planlarınız hakkında bir zıtlaşma ve kutuplaşma olabilir. Bunu düzeltip gerekli dengeyi kurarsanız, huzur bulursunuz. Ayrıca, gizli bir yakınlaşma ilişkisi de buna yardımcı olabilir.

 YÜKSELEN YENGEÇ: Bu haftanın en yoğun konuları; flörtleşme arayışları, kişisel eğlenceler, çocuklar, şans oyunları, iletişimler kurarak kendinizi gösterme ve anlatma çabaları, yarışmalar ve diğer kişilerle olan rekabet olabilir. Ancak bu yoğun konularınız ve eğlence anlayışınız ile diğer grup arkadaşlarınız arasında bir geçimsizlik ve anlaşmazlık var. Duygusal isteklerinizin boşa çıkabilir ve uyumsuzluk gelişebilir. Eğer, bunu düzeltirseniz gruplaşma arkadaşlarınızla daha uyumlu bir dengeye kavuşursunuz. Ayrıca, yakın çevre dostları, sosyal gruplaşma arkadaşları ve eş ya da sevgili ilişkisi arasında birbirini destekleyen şanslı durumlar var. Bunlar, yabancılarla olan ilişkiler, eğitimler, uzun geziler ya da huzur veren ilişkilere kapı açabilir.

 YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta daha çok ilgileneceğiniz konular; ev, aile, aile büyükleri, anavatan hakkındadır. Bu alanda güç gösterisi yapmak isteyecek ve aile bireyleri ile güçlü iletişimler kuracaksınız. Ancak dikkat, bu yoğunlaştığınız konularla; mesleğiniz, kariyeriniz, devlet ve yönetici ilişkileri arasında, birbirleriyle zıtlaşan durumlar var. İkisi arasında bir denge ve uyum sağlamalısınız. Eğer daha önceki duygusal, aşırı ve ani kararlarınızdan ders almaz ve buna devam ederseniz; meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde duygusal istekleriniz boşa çıkar ve sonlanmalar olabilir. Eğer para konusunda diğer kişilerle anlaşmacı, uzlaşmacı ve barışçı olursanız, bunun karşılığında maddi kazançlar, ortak para kullanımı ve belki de sizin için yeni bir gizemli yakınlaşma olasılığı doğabilir.

 YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta daha çok ilgileneceğiniz konular; kardeşler, akrabalar, yakın dostlar, komşular, kısa yer değiştirme, tanıtım ya da her türlü iletişimlerle ilgilidir. Bu kapsamdaki konulara ve kişilere karşı fiziksel güç gösterisi yapmak isteyeceksiniz. Ayrıca, canlı iletişimler ve görüşmeler de gündemde olacak. Ancak dikkat, bu yoğun gündem yüzünden, uzaktaki ya da yabancı olan kişilerle, davalarda, eğitimlerde ya da büyük çaplı konularda zıtlaşacağınız tartışmalara girmemelisiniz. Yoksa, daha önceki aşırı ve beklenmedik durumlar tekrarlanabilir ve duygusal beklentileriniz suya düşer. Eş ya da sevgili ilişkilerinde ya da arayışlarında karşı tarafla dengesiz durumlara girmeyin. Eğer gerekli uyumu gösterirseniz; bu konularda daha iyimser ve yumuşak başlı olursanız, özellikle yabancı ya da uzaktaki biriyle yeni bir yakınlaşma gündeme gelebilir.

 YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta çoğunlukla; alacak verecek hesapları, para kazanma, yatırımlar, değerli eşyalarınız ya da birikimlerinizle ilgileniyor olacaksınız. Bu alanda daha girişken olacak, görüşmeler ve anlaşmalar yapmak isteyeceksiniz. Ancak dikkat, kendi paranız ile başkalarının kontrolünde olan ya da ortaklı olan paralar konusunda diğer kişilerle karşıt düşünceler uyuşmazlık ve anlaşmazlık gelişebilir. Bence dengede kalmak ve esnek davranmak daha iyidir. Yoksa elinizde olanı ya da bir anlaşmayı kaybetme olasılığı vardır. Cinsel ya da duygusal konularda gizli bir ilişki ya da bir aile mirası gündeme gelebilir. Diğer kişi ile uyumlu olursanız, bu size huzur veren ve günlük işleri yoluna koyan iyi bir başlangıç olabilir.

 YÜKSELEN AKREP: Bu hafta daha çok; kendinizle, genel sağlığınızla, yaşam tarzınızla, çevreye gösterdiğiniz yüzünüz ve davranış alışkanlıklarınızla ilgileneceksiniz. Kendinizi ve çevre ilişkilerinizi yeniden gözden geçirme fırsatı iyi olabilir. Yeni insan ilişkileri ve iletişimler için girişken ve atılımcı olacaksınız. Ancak dikkat; eş, sevgili, ortak gibi ikili ilişkilerde cinsel beklentileriniz ya da duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanması için diğer tarafla anlaşamıyorsunuz. Daha uzlaşmacı, dengeli ve uyumlu olmakta yarar vardır. Yoksa küsme ve sonlanma olur. Eğer özellikle alkol ile olan eğlence anlayışını değiştirirseniz; gruplaşmalardan ya da yakın çevreden gelen eş ya da sevgili ilişkisi sizin için huzur veren bir başlangıç olabilir.

 YÜKSELEN YAY: Bu hafta çoğunlukla psikolojik konular, sanat çalışmaları, soyut kavramlar, gizli düşmanlar, hastaneler ya da bir yerde izole kalmak gündeme gelebilir. Bu konularda atak ve girişimci ama öfkeli iletişimler kurma olasılığı vardır. Ayrıca, sağlık ya da iş konusunda diğerleri ya da kendinizle zıtlaşma ve inatlaşma yüzünden, beklenmedik durumlar, mide sorunları, üzüntüler ya da fiziksel sağlık sorunları olabilir. Eğer aile ve ev konularında diğer kişilerle ya da yönetici bir kişi ile aranızdaki zıtlaşmayı ortadan kaldırır ve uyum sağlarsanız; para, iş, sağlık, huzur, meslek, devlet işleri, aile ve ev konusunda aradığınız huzura kavuşma olasılığı vardır.

 YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın yoğun konuları; gruplaşma ilişkileri, benzer amaçla bir araya geldiğiniz kişiler, takım çalışmaları, toplu geziler ve diğer grup etkinlikleridir. Bu konularda daha canlı ve girişken iletişimler kurabilirsiniz. Ancak yine de kendi eğlence anlayışınız ve gruplaşma arkadaşlarınız arasında görüş ayrılıkları, isteğinizin karşılanmaması gibi uzlaşmaz durumlar olabilir. Buna dikkat etmeli ve diğerlerine uyum göstermelisiniz. Uzaktaki bir kişiyle olan sevgi ilişkiniz hakkında, yakın dostlarınız ya da akrabalarınız ile anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Bunu düzelttiğinizde, hem ruhunuza hitap eden, hem dürüst kişiliğinize uyan, hem de eğlence anlayışınıza uygun bir sevgili ilişkisi gündeme gelir.

 YÜKSELEN KOVA: Bu haftanın daha ağırlıklı konuları; sosyal konumunuz, meslek, kariyer, devlet işleri, yöneticiler ya da gelecek planlarınız hakkındadır. Ancak bu konular ile eviniz, aileniz, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerler hakkında görüş ayrılığı vardır. Bu zıtlaşmayı ortadan kaldırmak için iki konu arasında bir uzlaşma yolu bulmalısınız. Çünkü bu ayrışma sizin genel yaşamınızı da olumsuz etkiliyor. Aile yadigarları, miras, başkalarına ait paranın kullanımı ile kişisel yatırımlarınız ve paranızı kullanma konusunda kararsızlık ve belirsizliği ortadan kaldırmak için ikisi arasındaki uyumsuzluğu da gidermek gerekir. Bu, maddi konularda, size huzur verecektir. Ayrıca, aile işleri, ev ya da bilinçaltı tutkularınız için gizli değişim planlarınıza da yarayacaktır.

 YÜKSELEN BALIK: Bu hafta daha çoğunlukla; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, davalar, hukuk, yüksek eğitimler, büyük çaplı konular, geniş planlar ya da küresel ve evrensel konularla ilgileneceksiniz. Ancak bu konularla ilgilenirken, bunlar hakkında; yakın dostlarla, komşularla ya da akrabalarla fikir ayrılığı, iletişim kopukluğu ve anlaşmazlık olasılığı vardır. Durumu daha fazla germeden iletişim kurmalısınız, yoksa küsme ve kopma olabilir. Yakın çevreden eski bir tanıdık ya da gruplaşmalardan bildiğiniz birisi ile eş ya da sevgili ilişkisine başlamak ya da devam eden bir ilişki varsa, sevgi dolu zaman geçirme olasılığı vardır. Ancak bunun koşulu, o kişiyle duygusal bir dengesizliğe ya da inatlaşmaya girmemek ve dürüst olmaktır.