Alacak sigortasında ciro kriteri

Alacak sigortasında ciro kriteri
Güncelleme:

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimatında, KOBİ’lere sunulan alacak sigortası kriterlerinde düzenleme yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan söz konusu değişiklik tebliğine göre, KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.

Düzenlemeye göre, daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve ‘bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı’ olarak belirlenmiş kriter, ‘bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro’ olarak değiştirildi.

Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon liradan az olması gerekiyor.

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, gerekli görülmesi halinde, bu tutar her bir başvuru için yüzde 20’sine kadar artırılabilecek.

Düzenleme kapsamında, tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya iki dipnot eklendi.

Buna göre, cironun, yukarıda belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750 bin lira azami kredi limiti sağlanacak.

Değişiklikle, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12’den yüzde 15’e, çıkarıldı.

Sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının yüzde 9’u olarak belirlenen tutar ise yüzde 12’ye yükseltildi.