AYM'den e-ticaret için yeni karar

AYM'den e-ticaret için yeni karar
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın E-Ticaret Kanunu’nun 4 maddesinin iptal istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Böylece, e-ticaret platformları her yıl lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.

E-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor. E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Danıştay 10. Dairesi, AYM’ye yaptığı başvuruda e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istemişti. Talebi reddeden AYM kararında, Kanun’un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını belirtti. Daha önce CHP'nin E-ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı reddeden AYM, bu kez de Danıştay’ın 4 maddenin iptal istemi amacıyla yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

Dünya Gazetesi’nden Neslihan Kalsın haberine göre, Danıştay, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ekonomik bütünlük tanımı başlığı altında yer alan “paylarının en az yüzde 25’ine” ifadesi ile yapılacak denetimleri ilgilendiren maddede yer alan ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilerini içeren, “bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir” ifadesinin iptalini istemişti.