Bunu yapmayana 20 bin TL ceza kesilecek !

Bunu yapmayana 20 bin TL ceza kesilecek !
Güncelleme:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptığı yeni düzenlemeyle marketler raflarının en az yüzde 1'ini yöresel ürünlere ayıracak. Ayırmayan marketlere ceza kesilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği düzenlemeye göre, raflarının en az yüzde 1’ini yöresel ürünlere ayırmayan her bir mağazaya 20 bin lira ceza verilecek. Uygulamayanın cezası 40 bine çıkıyor.

Yöresel ürünlere raflarında yer vermeyen AVM ve zincir mağazalara ağır cezalar gelecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği düzenlemeye göre, raflarının en az yüzde 1’ini yöresel ürünlere ayırmayan her bir mağaza için 20 bin lira ceza verilecek. Aykırılığın belirlenen sürede düzeltmemesi halinde ise uygulanacak idari para cezası 40 bin lira olacak.

EN AZ %1 AYRILMALI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2015 yılında ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ yürürlüğe girmişti. Bu kanuna istinaden 6 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe konulan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik gereği ise gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin satışını yapan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerin satış alanlarının en az yüzde 1’ini yöresel ürünlerin satışına ayırması şartı getirilmişti.

YAZILI BAŞVURULACAK

Yönetmeliğe göre, raf tahsisinin yöresel ürün üretici ve tedarikçilerinin perakende işletmeye yaptığı yazılı başvuru üzerine yapılacağı hüküm altına alındı. Perakende işletmenin esas işletme konusu çerçevesinde satışa sunabileceği ürün çeşitliliğine uygun olmayan yöresel ürünler için raf tahsisi zorunluluğu aranmayacak. Ayrıca üretici ve tedarikçilerin başvurusunun makul sebeplerle uygun bulunmaması veya yöresel ürün olmaması nedeniyle doldurulamayan raf alanları diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilecek.

40 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Yönetmelik ile söz konusu işletmelere yöresel ürünlere raf tahsisi yapmaları için tanınan bir yıllık geçiş süreci 6 Ağustos günü sona ermişti. Bu tarihten itibaren raf tahsisi yapmayan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelere her bir mağazası ya da şubesi için 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın 30 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından verilen süre içinde giderilmemesi halinde ise bu tutarın iki katı tutarı olan 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Denetimler Bakanlık ve ilgili yerel yönetimler tarafından yapılacak.

MARKALAŞMA SAĞLANACAK

Uygulamayla, yöresel ürünlerın piyasada daha fazla pazar payına sahip olması, yöresel ürünleri üreten küçük yerel üreticilerin pazara ulaşabilmesinin önü açılırken, Türkiye genelinde coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünlerin ortaya çıkarılması mümkün olacak. Böylece Türkiye’de yöresel ürünlerin tanınırlığı artırılarak bu ürünlerin markalaşmasının önü açılacak. 

Sabah