Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
Güncelleme:

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,9 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.


TÜİK işgücü istatistikleri - Kasım 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,1 olarak gerçekleşti


İşgücü 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 kadınlarda ise %36,4 oldu.


Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %17,8 oldu
 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile %17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,4, kadınlarda ise %23,9 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Kasım 2022

TÜİK işgücü istatistikleri - Kasım 2022

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,4 saat oldu

 

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2020-Kasım 2022

TÜİK işgücü istatistikleri - Kasım 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %20,8 oldu

 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,9 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Kasım 2020-Kasım 2022

TÜİK işgücü istatistikleri - Kasım 2022