Kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay

Kıdem tazminatıyla ilgili önemli detay

Kıdem tazminatı yeni düzenlemeyle bireysel emeklilik benzeri bir sistemde değerlendirilecek.

Yeni düzenleme ile kıdem tazminatları, bireysel emeklilik benzeri fonlu sistemde değerlendirilecek. Emeklilik şirketleri, kıdem tazminatındaki birikimleri yönetmeye talip.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, Emeklilik şirketleri, kıdem tazminatı fonlarını yönetmeye talip. Yeni düzenlemeye gidilecek kıdem tazminatında, tazminatların fonlu sistemde değerlendirilmesi planlanırken, masadaki seçeneklerden biri de kurulacak fonların Bireysel EmeklilikSisteminde (BES) olduğu gibi emeklilik şirketleri tarafından yönetilmesi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve emeklilik şirketleri arasında temaslar sürüyor. Şirketleri ise kıdemde fon uygulamasına geçilmesi halinde yeni sistemde etkin rol oynamak istiyor.

BANKALARDAN FARKLIYIZ

AvivaSa CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, kıdem tazminatının da tıpkı BES gibi uzun vadeli ve emekliliğe yönelik bir tasarruf unsuru olduğunu belirterek, sektör olarak kıdem tazminatındaki birikimlerin BES benzeri bir yapı içerisinde yönetilmesine talip olduklarını söyledi. Emeklilik şirketlerinin, mevcut durumda altyapı olarak kıdem tazminatı fonlarını yönetebileceklerini, kişi bazında takibi mümkün kılan ve kullanıma hazır platformu sağlayabileceklerini ifade ederek, “Her türlü ihtiyaca en hızlı şekilde cevap verebiliriz” dedi.

Meral Eredenk Kurdaş, BES’in, hali hazırda kıdem tazminatı fonlarını yönetebilecek en uygun altyapı olduğuna değinerek, şunları söyledi: “BES, uzun vadeli birikimlerin yatırıma yönlendirildiği bir yapı olduğundan kıdem tazminatı fonlarının uzun vadeli yapısına da uygun. Bankacılık sektörü birikimleri daha çok mevduat benzeri, nispeten kısa vadeli ürünlerde değerlendirirken, bizler uzun vade perspektifi ile ön plana çıkıyor.”

FONLARI SORUNSUZ YÖNETİRİZ

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, kıdem tazminatının fonlu sisteme dönüştürülmesi konusunda kamu otoritesi nezdinde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, kıdem tazminatının fon esaslı yapıda olmaması nedeniyle tazminat tutarlarının yurt içi tasarrufların artırılmasına doğrudan katkıda bulunamadığını belirtti. BES’in hem altyapısı hem katılımcı sayısı hem de fon büyüklüğü açısından ulaşılacak büyüklüklerden bağımsız olarak, sektörün yeni oluşacak sistemi sorunsuz şekilde yönetmeye aday olduğunu vurgulayan Erkan, “Mevcut organizasyonel ve operasyonel altyapısı, profesyonel portföy yönetim hizmetleri ve düzenleme, gözetim, denetim fonksiyonlarına ilişkin kurumsal teşkilatlanması; BES’i fon esaslı kıdem tazminatı uygulaması için hem etkin hem de maliyet verimliliği yüksek bir platform haline getiriyor” dedi.

EN UYGUN ÇÖZÜM: BES

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, kıdem tazminatının uzun vadeli yapısı ve kişisel hesapların takip edileceği fon esaslı kurgusu için BES’in, en uygun çözüm olacağını belirterek, şunları söyledi: “Kıdem tazminatının fon esaslı bir sisteme dönüştürülmesi; hem emekliliğin finansmandaki işveren katkısının sistematik ve hukuki ihtilaflara yol açmayacak bir yapıda tasarlanmasını sağlayacak hem de ülkemizin kronik sorunu olan yurt içi tasarruf oranının artırılmasına katkıda bulunacak. Bu perspektifle, kıdem tazminatı uygulamasının fon esaslı bir yapıya dönüştürülmesi en uygun çözüm olacaktır.”

ALTYAPIMIZ HAZIR

Avivasa CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, emeklilik şirketlerinin altyapısının, kıdem tazminatlarının bireysel hesaplarda takip edilmesi için uygun altyapı platformu sunduğunu belirterek, şunları söyledi: “BES, sistemde toplanan fonların büyüklüğü ve uzun vadeli olması dolayısıyla daha avantajlı. Kıdem tazminatlarının öngörüldüğü şekilde emeklilik şirketleri üzerinden çalışması durumunda, istihdam edilen tüm kitlenin sisteme kazandırılması ve bu yolla gelecek ek fonlarla, fonların hızla büyümesi ve yurtiçi tasarrufların artması sağlanacak. Bu açıdan emeklilik şirketleri olarak, söz konusu uygulamanın sektörü büyütecek ve hareketlendirecek bir adım olacağına inanıyoruz.”