Maliye'den zamanaşımı desteği

Maliye'den zamanaşımı desteği
Güncelleme:

Maliye Bakanlığı, mükellefler için ciddi sıkıntı veren ve tereddütlü uygulamalar arasında yer alan raporlamalardan zamanaşımı sürecindekilerin getirdiği yükü hafifletiyor.

Maliye, mükelleflerin zaman aşımından doğan sorununu çözmek için harekete geçti. Yayınlanan iç genelgeyle son 5 yıl içinde doğan gecikmeler Haziran sonuna kadar tamamlanacak. Yine 5 yılı aşan işlemlerde defterler için tutanak tutulmayacak.

Maliye Bakanlığı, mükellefler için ciddi sıkıntı veren ve tereddütlü uygulamalar arasında yer alan raporlamalardan zamanaşımı sürecindekilerin getirdiği yükü hafifletiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 5 yıl kapsamındaki zamanaşımı uygulamalarında müfettişlerin geç rapor yazarak mükelleflerin mağdur olmalarını önleyecek önemli bir düzenleme getirdi. Mükelleflerden zamanaşımı raporları ile ilgili olarak bakanlığa birçok şikayetin geldiğine dikkat çeken Ağbal, taşra teşkilatları ve merkez teşkilatlarının uymaları için bir iç genelge yayımladı. İç genelgede Ağbal, “Vergi tarih zamanaşımının son yılında yürütülen vergi incelemelerine ilişkin görevlendirmeler en geç içinde bulunulan yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılacak” talimatı verdi.

AMAÇ DOĞRU TESPİT YAPMAK

Vergi incelemesinde amacın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırma, tespit etmek ve sağlamak olduğunu dikkat çeken Bakan Ağbal, “Haziran'dan sonra zaman aşımlı döneme ilişkin gelen vergi inceleme talepleri hakkında vergi incelemesine ilişkin görevlendirme veya takdire sevk işlemi yapılmayacaktır” uyarısını yaptı.

SÜRESİ DOLANA TUTANAK YOK

Genelge ile bir diğer sıkıntı da sona erdiriliyor. Buna göre, defter tutmak zorunda olan mükellefler defter ve vesikaları ilgili yılı takip eden takvim başından başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza ettiğine göre, takdire sevk işlemi yapılan mükellefler hakkında da bu süre dolduktan sonra incelemeye başlama tutanağı düzenlenmeyecek.

RAPOR EKİMDE KAYITLARA GİRECEK

Yine mükellefe vergi çıkarıldığında (tarh) zamanaşımının son yılında yürütülen vergi incelemelerinin de raporun en geç içinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadar vergi daireleri kayıtlarına girilmesi sağlanacak. Diğer taraftan incelemeye başlanılan ve o yılın sonu itibariyle tarh zamanaşımına uğrayacak dönemlere ilişkin vergi incelemeleri de takdir komisyonlarına gönderilmeyecek. Ayrıca, KDV indirimin reddedilmesi durumlarında matrah farkı niteliğinde işlem yoksa onlar da takdir komisyonlarına gönderilmeyecek. Böylece komisyonun iş yükü hafifletilecek.

MÜKELLEF TEMSİLCİSİ DE RAHATLATILDI

Genelgede gelişmiş kayıt sisteminden dolayı mükelleflerin evraklarını hazırlayan ve onaylayarak Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerine veren serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerine de kolaylık getiriliyor. Bu kapsamda vergi incelemeleri esnasında gerçek veya tüzel kişiliklerin çalıştığı SMM ve YMM’ler incelemede temsilen yer aldıklarında sistemde kayıtlı olmalarından dolayı yeniden vekaletname istenmesi ya da evrak prosedürü de kaldırılıyor.