O kamu personelinin kimlikleri geri alınacak

O kamu personelinin kimlikleri geri alınacak
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile tutuklanma, hapis cezalarının infazı, mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen jandarma ve sahil güvenlik personelinin kimlikleri geri alınacak

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği'nde yapılin değişiklik Resmi Gazete'ed yayımlandı.Yapılan düzenleme şöyle: "Kimlik kartları; tutuklanma, hapis cezalarının infazı, mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilme, genel veya yerel seçim için istifa, diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hâllerinde, personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu, hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı, istifa etmesi durumunda sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde, hak sahipliği esasına göre emekli kimlik kartı veya günübirlik giriş kartı verilir.” Yönetmelik değişikliği bugün yürürlüğü girdi.