SGK, görevde yükselme sınavı yapacak

SGK, görevde yükselme sınavı yapacak
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumu boş bulunan memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapacak.Yazılı sınav 20 Nisan 2019 tarihinde saat 10.30'da Ankara'da gerçekleşecek.

SGK, yapacağı görevde yükselme sınavı için duyuru yayımladı.  Adaylar, 20 Nisan 2019'da Ankara'da  gerçekleşecek sınava girmek için 1-8 Şubat tarihlerinde Personel Intra Uygulama sayfasından başvuru yapacak. Yazılı sınavda 50 soruya 60 dakika süre verilecek.

 
Sitede yapılan duyuruya göre;

Memur kadroları için görevde yükselme sınavına başvuracak adaylar belirli şartları taşımalıdır.Memur kadrosuna atanabilmek için;

-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu memur kadrosu GYS başvuru duyurusu için tıklayınız.

Başvuru işlemleri ise; 

Görevde Yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen personel 01 – 08 Şubat 2019 tarihleri arasında Personel Intra / Sınav Başvuruları uygulama sayfasından elektronik başvurularını yapabileceklerdir.

Birim onayının ardından kaydedilen başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince ve başvuran personelce imzalanacak ve birimde dosyalanacaktır. Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir. Kadrosu Kurumumuzda olup başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar,kurumsal şifreleriyle kurumumuzun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kurumsal şifresi olmayanlar şifre alıp başvuru yapabilecekleri gibi belgelerini ibraz etmek suretiyle Personel Daire Başkanlığına başvuru süresinde gelerek başvurularını yapabilirler.

Engelli personel başvurusunu (Duyuruda yer alan engelli adaylar için Engel Beyan Tablosunun doldurulması zorunludur. Tablo-4) yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim edecektir. (Engel durumunu gösteren belgeler; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisi )Aday memurlar ve sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramazlar.Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir.

Başvurular tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin ardından istenen şartları taşıyan ve sınava katılabilecek personele ait liste 13 Şubat 2019 tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.
 
Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımlandığı 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren 22 Şubat 2019 tarihine kadar şartları taşıdığına ilişkin belge ile birlikte görev yapılan birime yapılacaktır. Birimler, itirazları Personel Daire Başkanlığına ivedilikle gönderecektir.
İtirazların neticesinde değişiklik olması halinde yeni liste aynı usulle duyurulur. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Değişiklik olması halinde kesin liste 28 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecektir.