TÜİK Türkiye'nin üniversite mezunu istihdamını açıkladı

TÜİK Türkiye'nin üniversite mezunu istihdamını açıkladı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),"Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021" haber bültenini yayınladı. Buna göre, 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olanların, mezuniyet sonrası iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eğitim-İşgücü Veri Tabanı esas alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.

Açıklanan verilere göre; lisans mezunlarında istihdam oranı yüzde 71,1, ön lisans mezunlarında ise yüzde 63 olarak hesaplandı. En yüksek istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 82,7 ile sağlık oldu. Lisans mezuniyet alanları göz önünde bulundurulduğunda; kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (yüzde 82,7), eğitim (yüzde 77,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 77,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76,7) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 72,3) oldu.

 2011-2020 DÖNEMİNİN MEZUNİYET SONRASI İŞ BULMA SÜRELERİ VE AYLIK ORTALAMA KAZANÇLARI

En yüksek istihdam oranına sahip lisans bölümü ise yüzde 96,6 ile işitme engelliler öğretmenliği oldu. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96,6), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95,5), zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95,4), görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94,4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94,3) olarak belirlendi.

En yüksek istihdam oranına sahip ön lisans alanı yüzde 71,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu. Ön lisans mezuniyet alanları göz önünde bulunduruluğunda; kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 71,3), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 66), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 65,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 65,2) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,3) oldu.

 En yüksek istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 97,1 ile paramedik oldu. Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (yüzde 97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97), polis meslek eğitimi (yüzde 92,1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87,9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86,7) olarak belirlendi.

 Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi toplam 13,6 ay olarak, lisans mezunları için ise 14,8 ay olarak belirlendi. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 7,7 ay ile sağlık ve refah olurken, lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (7,7 ay), eğitim (10,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,6 ay) ile hizmetler (12,4 ay) oldu.

 İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (3,0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) oldu.İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 12,5 ay ile hizmetler oldu

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (12,5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,7 ay), sağlık ve refah (13,7 ay) ile eğitim (15,0 ay) olarak gerçekleşti.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 1,0 ay ile uçak gövde bakım oldu. Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) olarak belirlendi.

 Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü ise pilotaj oldu. Lisans mezunlarının kazanç durumlarına bakıldığında aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği olarak belirlendi.

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü polis meslek eğitimi oldu. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.