Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar !

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar !

Yargıtay, ek işte çalışan işçinin, işten çıkarılması için haklı neden olmadığına karar verdi.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, bir çalışanın mesai saatleri dışında başka bir yerde çalışmasının, işten çıkarılması için haklı neden olamayacağına hükmetti. Kararda, mesai sonrasında başka bir iş yerinde çalışmayı yasaklayan bir hükmün, iş sözleşmesinde ya da hukuk sisteminde bulunmadığı belirtildi.

Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karara imza atarak ek iş yapmanın işten atılma nedeni olamayacağına hükmetti. İzmir'de özel bir şirkette boya teknikeri olarak çalışan A.B, yeni iş  yeri açan bir arkadaşına mesai sonrası yardım etmeye başladı.Bu durumu tespit eden patronu, "müşteri çalabileceği endişesiyle"  A.B'nin iş akdini feshetti. İşveren, A.B'ye ödenen kıdem ve ihbar tazminatının  geri alınması istemiyle dava da açtı. İzmir 10. İş Mahkemesi, davayı kabul ederek, işçiye ödenen  tazminatların geri alınmasına hükmetti.Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk  Dairesi, İzmir 10. İş Mahkemesinin kararını bozdu. Kararda, iş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz ve  davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği konusunun  öncelikle araştırılması gerektiği belirtildi.

'İŞ AKDİ FESİH EDİLEMEZ ÇÜNKÜ...'

 İş Kanunu'nun 25. maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan  hallerin sayıldığı anlatılan kararda, bu durumların varlığı halinde işverene iş  sözleşmesini haklı feshetme imkanı tanındığı kaydedildi."İşverenin güvenini kötüye kullanmak", "hırsızlık yapmak", "meslek  sırlarını ortaya atmak" gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının  da işverene haklı fesih imkanı verdiği vurgulanan kararda, yasadaki hallerin  sınırlı sayıda olmadığı, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan  söz ve davranışların işverene fesih imkanı tanıdığı ifade edildi. Kararda, somut olayda davalı işçinin, yeni iş yeri açan bir arkadaşına  mesai sonrası yardım ederken işverence bu durumun tespit edilmesi nedeniyle iş  akdinin feshedildiği ve işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını tahsil  ettiği anlatıldı.İşverenin bu ödemenin hatayla yapıldığı, davacının kıdem ve ihbar  tazminatını hak etmediği gerekçesiyle ödenen paranın kendisine iadesini istediği  belirtilen kararda, şöyle denildi:"Davalının mesai sonrasında başka bir iş yerinde çalışmasını  yasaklayan bir hüküm, iş sözleşmesinde ya da hukuk sistemimizde bulunmamaktadır.  İşverence işçinin mesai sonrası yaptığı iş nedeniyle zarara uğradığı veya iş  yerinde düzenin bozulduğu, işçinin performansının düştüğü hususları iddia ve  ispat edilmemiştir. Sadece iş yerinden müşteri çalacağı endişesiyle iş akdinin  sona erdirildiği beyan edilmiştir. Bu durum karşısında davacının davranışının iş  yasasının 25/2. maddesinde düzenlenen 'ahlak ve doğrulukla bağdaşmayan davranış'  olarak yorumlanması mümkün değildir. Davalı işçinin iş akdinin haklı nedenle  feshedildiği ispatlanamadığına göre, davacı işverenin açtığı istirdat davasının  reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bu durum bozmayı  gerektirmiştir."