Merkez Bankası'ndan IBAN için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan IBAN için yeni karar!
Güncelleme:

Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası, Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Ödeme kuruluşları IBAN oluşturabilecek ve kullanımı zorunlu olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve uluslararası banka hesap numarası hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğle, tebliğin tanım maddeleri arasında ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşlar da eklendi.

Yapılan düzenlemeye göre, bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı Kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu olmayacak.

ÖDEME KURULUŞLARI IBAN OLUŞTURABİLECEK

IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN'ı göstermeleri zorunlu olacak.

Tebliğin "IBAN kullanımı, doğrulanması ve istisnalar" başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanması ve kullanılması zorunlu tutuldu.

Ancak EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN'ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmayacak.

Tebliğin, Posta ve Telgraf AŞ tarafından IBAN kullanımı düzenleyen ek 1. maddesi yürürlükten kaldırıldı.