Miras satışı yapacaklar dikkat!

Miras satışı yapacaklar dikkat!
Güncelleme:

Aileden birini kaybeden ve miras olarak kalan konut ya da aracı satmak isteyenler dikkat...

Bir kişi vefat ettiği takdirde üzerinde kayıtlı olan taşınır veya taşınmaz malların tamamı miras olarak tanımlanır. Kişinin vasiyetname ile herhangi bir beyanı bulunmadığı durumlarda bu mallar mirasçılar arasında bölünür. 

Eğer kişi evli değilse mirası anne ve babasına, evli ise eşi ve çocuklarına paylaştırılır. 4271 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere vârisler miras üzerinde ortak olarak karar vermelidir.

Miras kalan bir konutun veya aracın satışında tüm mirasçıların tapuya gitmesi veya noterden onaylı bir vekâletname ile tek bir sorumlu görevlendirmesi gerekir. Hissedarların ortak karar veremediği durumlar da olabilir.

Bu gibi durumlarda mirasçılar sulh hukuk mahkemesine başvurabilirler. Mahkeme, mirasın vârisler arasında paylaşılmasına ve bölünemeyen malların satışının gerçekleştirilerek değerinin hissedarlar arasında pay edilmesine karar verebilir.

GAYRİMENKULUN İNTİKAL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Miras kalan mülklerin ve borçların mirasçılara geçişine miras intikali adı verilir. Satış işlemi öncesinde miras kalan gayrimenkulün mirasçılara intikalinin yapılması gerekir. Bu işlem için sulh hukuk mahkemesi yoluyla veya noterden veraset belgesi alınmalıdır.

Kişinin mirasçı olduğunu kanıtlayan veraset belgesi ve diğer evraklarla mirasçıların veya miras temsilcilerinin tapuya başvurmaları gerekir. Ayrıca 65 yaş üzerinde bulunan bir vâris varsa satış işlemleri öncesinde kişinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair sağlık raporu alınır.

Miras kalan gayrimenkulün satışı için gerekli diğer belgeler şunlardır:

- Vâris veya temsilciye ait olan nüfus cüzdanı,

- Vesikalık fotoğraf (1 adet),

- Miras kalan gayrimenkulün tapu senedi,

- Eğer satılmak istenen gayrimenkul konutsa DASK(Zorunlu Deprem Sigortası) poliçesi,

- Veraset belgesi,

- Temsil edilen vâris varsa noterden alınan vekâletname.

MİRAS KALAN ARACIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR?

Vârisler eğer miras kalan aracı direkt satmak isterlerse kanunen bu işlem gerçekleştirilebilir. Satış için aracın mirasçılara intikali gerçekleştirilir. İntikal işlemi için öncelikle noterden mirasçılık belgesi yani veraset belgesi alınır. 

Daha sonra vergi dairesine gidilerek aracın ilişik kesme belgesi çıkarılır. Aracın trafik sigortası ve muayenesinin tam olmasına dikkat edilir. Bu belgelerle birlikte notere gidilerek aracın intikali gerçekleştirilir.

Miras kalan aracın satışı için bütün mirasçıların veya vekâlet verdiği kişilerin noterde imza için bulunması gerekir. Satış işlemi için şu adımlar izlenir:

- Öncelikle veraset ilamı çıkarılır.

- Vârisler, sigortası ve muayenesi tam olan aracın satışını noter üzerinden üçüncü bir şahısa gerçekleştirir.

- Vefat eden kişinin sigorta poliçesi iptal edilir.