Rekabet Kurumu'ndan pazar payı kuralına yeni düzenleme

Rekabet Kurumu'ndan pazar payı kuralına yeni düzenleme
Güncelleme:

Rekabet Kurumu pazar payı kurallarına düzenleme getirdi. Kurum, tedarikçinin markete özel üretim yapması için pazar payı eşiğini yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürdü.

Rekabet Kurumu'nun "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurum, pazar payı kuralına düzenleme getirerek, dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a düşürdü.

Herhangi bir pazar payı eşiğine bağlı olmaksızın tüm dikey anlaşmaları grup muafiyeti kapsamına alan tebliğ, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı, muafiyetin kapsamındaki anlaşmanın niteliğine göre sağlayıcının veya alıcının pazar payının yüzde 40 eşiğinin altında kaldığı anlaşmalarla sınırlıydı.

Kurumca yüzde 40'a yakın pazar payına sahip sağlayıcılar ve alıcılarca yapılan dikey anlaşmaların, özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ticari hayatta ve pazar dinamiklerinde yaşanan değişim nedeniyle bazı pazarlardaki rekabeti, görece düşük pazar payına sahip teşebbüsler aleyhine etkileyebildiği tespit edildi.

Pazar payı eşiğinin uygulanma sürecinde edinilen bu deneyim ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum gerekçesi söz konusu pazar payı eşiğinin güncellenmesini gerektirdi.