Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi ödemelerinde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi ödemelerinde yeni dönem!
Güncelleme:

Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2'si veya yüzde 3'ünü geçemeyecek.

Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2'si veya yüzde 3'ünü geçemeyecek. Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde, döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde erken ödemeye ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, söz konusu tebliğin ticari kredilerde erken ödemeye ilişkin 11. maddesinde düzenleme yapıldı. Buna göre, ticari TL kredilerin erken ödeme şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, bu kapsamdaki döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücret oranlarının, TL krediler için uygulanan erken ödeme oranlarının bir puan artırımlı olarak uygulanması hüküm altına alındı.