TÜİK duyurdu: Alkol tüketimi düştü

TÜİK duyurdu: Alkol tüketimi düştü
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2022 yılı Türkiye sağlık araştırmasına göre, son 12 ay içinde alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılındaki yüzde 14,9 seviyesinden 2022 yılında yüzde 12,1 seviyesine geriledi.

TÜİK verilerine göre, günlük tütün ürünleri kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28 iken 2022 yılında artarak yüzde 28,3 olarak gerçekleşti. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022 yılında azalarak yüzde 68’e geriledi.

Son 6 ay içerisinde çocuklarda hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda yüzde 31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Hastalıkları sırasıyla yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 7-14 yaş grubunda da yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Obez bireylerin oranı 20,2’ye geriledi

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken, 2022 yılında yüzde 20,2’ye geriledi. Cinsiyetlere göre bakıldığında; 2022 yılında kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu tespit edildi.

15 yaş ve üstü bireylerde en fazla görülen hastalık

Son bir yıl içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29,7 ile 2022 yılında da yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu problemleri sırasıyla; yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji izledi.

Yataklı tedavi alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı yüzde 9,7

Son bir yıl içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 10,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 9,7’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılında erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda ise yüzde 10,7 oldu.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında yüzde 50,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 44,7’ye geriledi.