Vatandaşa vergi borcu müjdesi

Vatandaşa vergi borcu müjdesi
Güncelleme:

Vergi borcunu af kapsamıyla ödeyen kişiler ceza almayacak...

Vergi affıyla ilgili yasayla vatandaş büyük kazançlar sağlayacak.

Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirlerini af kapsamında Maliye'ye bildiren ceza ve faizödemeyecek. Ayrıca vergi incelemesinden doğacak para cezasından da kurtulacak.

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (19 Ağustos 2016) önce başlanılmış olan vergi incelemelerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Posta'da yer alan habere göre incelemenin 30 Eylül'e kadar sonuçlandıramaması durumunda, vergi incelemeleri bulunduğu aşamada kalacak, devam ettirilmeyecek ve mükellef sadece artırdığı matrah üzerinden hesaplanan vergileri ödemeyi kabul ederek ilgili bir daha incelenmeyecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar, hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin aslı veya suretlerini tamamen, kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah artırımından yararlanamayacak. ÖRNEK: Serbest meslek erbabı mükellefinin 2012 yüı gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği matrah 45.000 TL'dir. Mükellef 2012 yılma ilişkin gelir vergisi matrahını artırmak için süresinde başvurmuştur. Mükellefin 2012 yılında beyan ettiği matrah üzerinden hesaplanan matrah artıran tutarı 13.500 TL'dir (45.000 X Yüzde 30). Ancak asgari matrah artırım tutarı 14 bin 820 TL'den az olamayacağından, mükellefin 2012 yılı için beyan etmesi gereken matrah artırım tutarı en az 14 bin 820 TL olmalıdır. Bu durumda mükellefin matrah artırımı nedeniyle 2964 TL (14.820X yüzde 20) gelir . vergisi ödemesi gerekmektedir.

BARIŞ SAĞLANACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 21 Temmuz'da bir televizyon programında "Geçmiş 5 yıla ilişkin matrah artırım mda bulunan mükelleflere bu dönemler için vergi incelemesi yapılmayacak" demişti. Bu açıklamayla ilgili af yasası geçtiğimiz günlerde çıktı. Buna göre; matrahını (yani vergi hesabı yapılan kazanç) artıran mükelleflerle vergi barışı sağlanacak.

2011-2015 ARASI İÇİN

Halihazırda vergi incelemesi yapılabilecek dönemler belli. Bunlar 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015. Yani son 5 yü. Af yasasıyla kazançlarını Kurumlar Vergisi adıyla beyan eden şirketler de kazançlarını Gelir Vergisi adıyla beyan eden şahıslar da geçmiş beş yıla ait inceleme riskinden kurtulabilecekler. Vergi borcuyla ilgili bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın '444 0 189' no'lu çağrı merkezi numarasından veya 'gib.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Peki matrah artırımı hangi alanlarda yapılabilecek? Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olan mükellefler, 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri;

*  Ücret ödemeleri, serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, kira ödemeleri (Emlak Vergisi), yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, çiftçilere yapılan ödemeler, vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecek.

* Matrah artırımı yapılması halinde vergi incelemesi yapılmayacak.

* Ödemeler www.gib.gov.tr adresinden internet vergi dairesine ya da bağlı olunan vergi dairesine yapılacak. 

* Matrah ve vergi artırımı, 31-'Ekim 2016 tarihine kadar yapılabilecek.

 30 Kasım'a kadar

Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin ödeme avantajından yararlanarak ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6, 9,12 ve 18 eşit taksitle de ödeyebilecekler.