Vergi kaçırana ''pişmanım'' affının kapsamı genişliyor

Vergi kaçırana ''pişmanım'' affının kapsamı genişliyor
Güncelleme:

AK Parti tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulacak yeni yasa teklifiyle vergi kaçıranlara yönelik uygulanan "etkin pişmanlık" hükümlerinin kapsamı genişliyor.

AK Partili milletvekilleri yeni bir torba yasayı TBMM'ye sunulmaya hazırlanıyor. Torba yasa kapsamında daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan 'etkin pişmanlık' hükümlerinin kapsamı genişletiliyor.

Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak.

Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.