Vergi kaçıranlara ''pişmanım'' affı geliyor

Vergi kaçıranlara ''pişmanım'' affı geliyor
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mart ayında İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında açıkladığı vergi kaçakçılığı suçları ile ilgili düzenleme için yeniden düğmeye basıldı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin cezası yarı oranında azalacak.

AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri bu konuda bir süredir çalışma yürütüyordu. Ancak Meclis’in temmuz ayında tatile girmesi sebebiyle de taslak çalışmaları durmuştu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun edindiği bilgilere göre, AK Parti enerji ve akaryakıt sektörü başta olmak üzere iş dünyasının kanunlaşmasını beklediği düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. Yapılan çalışma Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan vergi kaçakçılığı suçlarına verilen cezaların yeniden belirlenmesini içeriyor.

ZİNCİRLEME SUÇ SAYILACAK

Hazırlanan taslakta, vergi kaçakçılığı suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanması öngörülüyor. Vergi kaçakçılığı suçu işleyenler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp suçtan kaynaklı vergi borcunun tamamını öderse, verilen hapis cezaları yarı oranında indirilecek.

Vergi kanunları kapsamında tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, vergi matrahının azalmasına sebep olacak şekilde defterleri tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenlerin cezalandırılabilmesi için bilerek işlenmesi ve bu suçlarla ilgili olarak hazinenin zarara uğrayacak şekilde vergi kaybına yol açılmış olması gerekecek.

Ayrıca sahte fatura gibi vergi kaçakçılığı suçları için her takvim yılı için ayrı ceza değil, zincirleme suç kapsamında tek ceza uygulanacak.  

CEZADAKİ ORANTISIZLIKLAR GİDERİLİYOR

AK Parti kaynakları “Bu konuda kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. Sahte fatura gibi vergi kaçakçılığı suçu sebebiyle yapılan denetimlerde her vergi dönemine ait ayrı ceza çıkarılıyor. Her yıl için ayrı ceza hesaplandığı için bakıyorsunuz 20-25 yıllık hapis cezaları ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile bu orantısızlık ortadan kaldırılacak. Aynı suçu birden fazla işlemişse, zincirleme suç sayılacak ve cezası yarı oranında artırılacak. Yani cezadan kurtulmuyor. Etkin pişmanlıktan yararlananların cezası ise yarı oranında indirilecek” değerlendirmesini yaptı. 

Türkiye Gazetesi