Ziraat Bankası 577 personel alacak

Ziraat Bankası 577 personel alacak
Güncelleme:

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, toplamda 577 personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası, toplamda 577 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bu alımlar kapsamında Ziraat Bankası 150 uzman yardımcısı ve 15 müfettiş yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Ekim 2023 ile 10 Kasım 2023 Cuma günü tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan üzerinden yapılacaktır.

Başvurular, 24 Ekim 2023'den itibaren başlayacak ve 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Başvuruları gerçekleştirmek için adayların İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresine üye olmaları gerekecektir.

Adaylar, "Sınav Başvuru Formu" adı verilen formu eksiksiz olarak doldurmalı ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı JPEG formatında eklemelidirler. Fotoğrafı olmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuru yapacak adaylar, üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200 TL ödemelidir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu sırasında İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite politikaları gereği, başka ödeme kanalları kabul edilmeyecektir.

Personel alımı giriş sınavı ne zaman?

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

Genel başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak