138 kamu kuruluşu, dernek ve vakıflara gizli saklı yardım

138 kamu kuruluşu, dernek ve vakıflara gizli saklı yardım
Güncelleme:

Sayıştay'ın denetlediği ve aralarında bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin de olduğu 315 kamu kurumunun hazırladığı raporlarla ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

Sayıştay, kamu kuruluşlarının 2021 yılı denetim raporlarını yayımladı.

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda yapılan çalışmalara ve elde edilen verilerin genel analizine yer veren Sayıştay dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Toplam 315 kamu idaresinin faaliyet raporu değerlendirmeleri ve denetim sonuçları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, 206 kamu idaresinin faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermediği görüldü.

Yapılan inceleme neticesinde 138 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği tespit edildi.

Kamu idarelerinden 144'ünün tüm varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında açıklamadığı belirlendi.

Sayıştay, aralarında bakanlık ve belediyelerin de olduğu kamu kuruluşlarının verileri saklamasını “Bu durum, faaliyet raporlarıyla amaçlanan mali bilgiye yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellemektedir. Faaliyet raporlarının stratejik yönetim süreci ve hesap verebilirliğe temel olacak bir nitelik taşıyabilmesi için, bu raporların kurumların mali tablolarını içermesi gerekmektedir.” sözleriyle değerlendirdi.

YASALARA UYMADILAR

Sayıştay’ın diğer tespitleri şöyle:

* Faaliyet raporu hazırlayan kamu idarelerinden 215'i bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı.

* 70 kamu idaresi bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında idarenin kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporunda göstermedi.

* Kamu idarelerinin 17'si, yasal zorunluluk olmasına rağmen faaliyet raporunu yayımlamadı.

(Kaynak)