2 şirket daha halka arza çıkıyor

2 şirket daha halka arza çıkıyor
Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin daha ilk halka arz başvurusuna onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının 12. bültenini yayımladı. Buna göre bültende Kurul, Mogan Enerji Yatırım Holding ve Artemis Halı'nın ilk halka arzının onaylandığını duyurdu.

SPK bültenine göre Mogan Enerji Yatırım Holding pay başına 11,33 liradan, Artemis Halı ise pay başına 25,35 liradan halka arz olacak.

Mogan Enerji

Güriş Holding'e bağlı olan Mogan Enerji Yatırımları sahip olduğu 1000 megawatt'ın üzerinde kurulu güç ile Türkiye'nin başlıca yenilenebilir santral işletmecileri arasında yer alıyor.

Dün yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile yapılacak halka arzda sermayenin 2,4 milyar liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 210,1 milyon hisse ve ortaklar Müşfik Hamdi Yamantürk ile Tevfik Yamantürk'e ait 52,5 milyon lira nominal değerde hisse satılacak.

Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 11,33 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,8, halka arz büyüklüğü 2,98 milyar lira olacak.

Şirketin taslak izahnamesine göre halka arz gelirlerinin yüzde 45'i mevcut santrallerde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar için, yüzde 45'i borçların azaltılması için, yüzde 10'u ise işletme sermayesi için kullanılacak.

Artemis Halı

Dün yayımlanan SPK bültenine göre ayrıca Artemis Halı halka arzında sermayenin 70 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 20 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 25,35 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde şirketin halka açıklık oranı yüzde 28,6, halka arz büyüklüğü 507 milyon lira olacak.

Şirket halka arz gelirlerinin yüzde 40 ila yüzde 50'sini kapasite artırımı ve çatı güneş paneli yatırımı için, yüzde 25 ila yüzde 30'unu borçların geri ödenmesi için ve yüzde 25 ila yüzde 30'unu işletme sermayesi için kullanacak.