2015’de yeni hac kaydı alınmayacak

2015’de yeni hac kaydı alınmayacak
Güncelleme:

Kabe ve çevresinde yapımı süren genişletme çalışmaları nedeniyle 2015 yılında yeni hac müracaatı alınmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında yeni hac kaydı alınmayacağını duyurdu. Hacı adayların 16-20 Şubat arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekirken, kura çekimi 12 Mart günü yapılacak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden bildirildiğine göre 2015 yılında yeni hac müracaatı alınmayacak. 2007 yılında kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına 2014 yılı kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilecek. Hacı adaylarının kayıt ili değişiklikleri ile konaklama türü tercihi ve adres güncellemelerine fırsat tanımak için 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun geçtiğimiz hafta aldığı karar çerçevesinde 2015 Hac kayıt kriterleri belirlendi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bu yılki hac kriterlerinden öne çıkanlar şunlar: Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz bitmediği, 2013 ve 2014 yıllarında uygulamaya konulan yüzde 20 kontenjan indiriminin 2015 yılında da devam edeceğinden, 2015 yılında yeni hac müracaatı alınmayacak. 2007 yılında kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına 2014 yılı kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilecek. Ülkemize tanınan hac kontenjanından, görevliler ile 2007 yılından bekleyenler düşüldükten sonra, kalan kontenjanın: 2008-2014 yılları arasında kayıt yenileten hacı adaylarının müracaat ettikleri hac konaklama türleri ile kayıt yıllarına göre uygulanacak katsayı oranında kura çekilerek dağıtılacak.

MÜRACAAT TARİHLERİ 16-20 ŞUBAT ARASI

Önceki yıllarda olduğu gibi hacca gitmek üzere sırada bekleyen hacı adaylarının kayıtlarının 2015 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yenilenecek. 2014 yılında hacca gitmeye hak kazandığı halde mazeretsiz olarak hacca gitmeyenlerin ön kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı verilerek çekilecek kuraya dahil edilecekler. Hacı adaylarının kayıt ili değişiklikleri ile konaklama türü tercihi ve adres güncellemelerine fırsat tanımak için 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

MÜRACAAT ETMEYENLER HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAK

2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerin 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek bağlantılarından ayrılanlara 2015 yılında kesin kayıt hakkı verilecek, müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve birliktelikleri muhafaza edilerek 2015 yılı hac kur'asına tabi tutulacaklar.

2015 HAC KURA ÇEKİM TARİHİ: 12 MART

2015 yılı hac kayıtları ve kontenjan dağılımı, 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 11.00’da bilgisayar ortamında çekilecek. Kur'a sonuçları aynı gün Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabilecek. Kur'a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri 'Normal, Müstakil ve Otel' hac konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kura çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacak. Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkan sağlamak amacıyla, kur'a çekiminde diyanet ve acenta ayırımına gidilmeyecek.

HAC KESİN KAYITLARI 16-27 MART 2015 TARİHLERİ ARASINDA

Hac kesin kayıtları 16-27 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak. Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarından Başkanlığımız organizasyonunu tercih edenler, kesin kayıtlarını il müftülüklerden yaptırabilecekler. Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacak. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına, 'Diyanet İşleri Başkanlığına veya Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi' verilecektir. Söz konusu belge, bizzat hac yolcusuna veya birinci derecedeki yakınına verilecek. Diyanet ve Acentaya 'Kesin Kayıt Yaptırabilir' belgesi olmayan hiçbir hacı adayının kaydı yapılmayacak.

KESİN KAYIT HAKKI GELECEK YILLARA DEVREDİLEMEYECEK

Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacak. Kesin kaydını yaptırıp vize işlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecek. Kesin kayıt hakkı kazananlardan, 2015 yılı kayıt yeniletme tarihinden sonra dünyaya gelen çocuklarını beraberlerinde hacca götürmek isteyenlere, hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar talep etmeleri halinde bu çocuklara kesin kayıt hakkı verilecek.

İKİ YIL ÜST ÜSTE KESİN KAYIT HAKKINA RAĞMEN MAZERETSİZ HACCA GİTMEYENLER BAŞA DÖNECEK

İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler kuraya; ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek dahil edilecekler.

HACA GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

Hac mevsimi 16 Ağustos - 21 Ekim 2015 (Hicri 01 Zilkade 1436 - 08 Muharrem 1437) tarihleri arası olarak tespit edildi. Hac çıkışları 21 Ağustos - 18 Eylül 2015 (Hicri 06 Zilkade - 4 Zilhicce 1436), dönüşler ise 28 Eylül - 22 Ekim 2015 (Hicri 14 Zilhicce 1436- 9 Muharrem 1437) tarihleri arasında yapılacak.