Aile Hekimlikleri özelleşiyor mu?

Aile Hekimlikleri özelleşiyor mu?
Güncelleme:

TBMM gündemine gelen sağlıkla ilgili yeni yasa tasarısına göre Aile Sağlığı Merkezleri özel iş yeri statüsüne dönüşüyor, kişilerin kendi aile hekimini seçme imkanı da ortadan kalkıyor.

TBMM gündemine gelen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne birçok meslek örgütünden tepki geliyor.

Son olarak Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, kamu görevi yapan Aile Sağlığı Merkezleri’nin özel iş yeri statüsüne dönüştüren, hekimleri iş veren konumuna getiren ve kişilerin kendi aile hekimini seçme özgürlüğünü ortadan kaldıran kanun teklifine tepki gösterdi.

AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, “Bu yasa teklifinin bu hali ile geçmesi ve yürürlüğe girmesi kabul edilemez. Zira bizler Anayasa’nın ilgili hükümlerine göre kamu görevi yapan Aile Hekimleriyiz. Bizler esnaf, tacir değiliz. Olmak da istemiyoruz. Bizler TBMM’den hekimlere uygulanan şiddetin önlenmesini, aile hekimlerinin haklarının düzeltilmesini bekliyorduk. Bu kanun bizlerin bu taleplerini karşılamadığı gibi Aile Sağlığı Merkezleri’ni de adeta özelleştiriyor.

Kişilerin Kendi Aile Hekimini Seçme Hakkı Kalkıyor

Bu kanun teklifi ile kişilerin kendi aile hekimlerini seçme imkanı da ellerinden alıyor. Artık Sağlık Bakanlığı bireyin isteği ve onayı olmaksızın aile hekimini değiştirebilecek. Sağlık Meslek Birliklerinin hiçbirinin görüşü alınmadan TBMM’ye getirilen bu teklifin acilen geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

Kanun Teklifi Anayasaya Aykırı

AHEF Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Ümit Işıldak da, yeni yasa tasarısının anayasaya ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olduğunu ifade ederek “Bu kanun teklifi hekimlerin hiçbir talebini karşılamadığı gibi, mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren, vatandaşın aleyhine olan ve kanuni uyumsuzlukları barındıran bir kanun teklifi.  İlgili teklifin 29.maddesi Aile Hekimlerini ve Aile Sağlığı Merkezleri’ni açıkça özel iş yeri haline getiriyor. Hekimleri işverene dönüştürüyor. Bu çok tehlikeli bir adım.

30.maddede ise ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan kişilerin kendi aile hekimlerini seçme imkanı kalkıyor. Bireyin isteği ve onayı olmaksızın Aile Hekiminin Sağlık Bakanlığı’nca değiştirilmesi öngörülüyor. AHEF olarak bu kanun teklifinin açıkça kanuna aykırı olduğunu, hekimlere ve vatandaşlarımıza hiçbir faydası olmadığını görüyoruz ve kanun teklifinin acilen geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

TBMM gündemine gelen ilgili kanun teklifine geçtiğimiz günlerde diğer sağlık meslek örgütlerinden de tepki gelmişti.