Aşı reddi Artvin'de masaya yatırıldı

Aşı reddi Artvin'de masaya yatırıldı
Güncelleme:

Türkiye’deki tüm Aile Hekimlerini temsil eden en büyük kuruluş olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, son yıllarda hızla artan ve toplum sağlığını tehdit eden Aşı Reddi konusu için geniş bir katılımla Artvin’e geldi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) arasında yapılan iş birliği sonucunda gerçekleşen toplantının ana konusunu; Erişkin Bağışıklama da Öne Çıkanlar, Aşı Reddine Yaklaşım ve Aile Hekimlerinin Rolü; Aile Hekimliği Uygulamasına Genel Bakış ve Aile Hekimliği Uygulamasında AHEF’ in yeri; Bölge İllerde Aile Hekimliği Uygulaması İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri oluşturdu.

Toplantıya, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, AHEF Yönetim Kurulu Üyesi  ve Hukuk-Mevzuat Komisyonu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı İbrahim Düzcan, Ardahan Halk Sağlığı Başkanı Ulaş Şentürk, Artvin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. M. Şevket Erkök, Ardahan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Volkan AKTEMUR, Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Uzun, Trabzon Aile Hekimleri Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Yılmaz, AHEF Basın Danışmanı Umut Mete Soydan ve AHEF Hukuk Müşaviri Av. Cihat Tortum’ un yanı sıra Artvin ve çevre illerden çok sayıda aile hekimi katıldı.

Aşı reddi Artvin'de masaya yatırıldı - Resim : 1

Aşı Her Açıdan Ele Alındı

Oldukça verimli geçen etkinlikte Türkiye’de ve dünyada aşı reddinin durumu,  güncel aşı çeşitleri ve uygulamaları ile toplum sağlığı açısından önemi ve medyada aşı reddi gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Artvin ve Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda aile hekimlerinin saha sorunları da detaylı olarak görüşüldü. Özellikle misafir hastalar, adli nöbetler, sağlık raporları, performans uygulamaları konularında mevzuat hükümleri ile emsal davalar soru-cevap bölümünde AHEF Yönetimi, AHEF Hukuk-Mevzuat Komisyonu Başkanı, AHEF Hukuk Müşaviri ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü’nün de hazır bulunduğu bölümde ele alındı.

Çevre illerden de ilgi gören AHEF Saha Buluşmaları önümüzdeki günlerde farklı illerde gerçekleştirilmeye devam edecek.

Seçiniz...