Atatürk'ün mirası düğün ve nikah yeri oldu

Atatürk'ün mirası düğün ve nikah yeri oldu
Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, 'Gençlik faaliyetleri için' spor kulübüne tahsis edilen AOÇ’ye ait taşınmazın, düğün ve nikah gibi organizasyonlar için kiraya verildiği tespit edildi.

Sayıştay denetçileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı mali hesaplarını mercek altına aldı. Birgün'den Mustafa Bildircin'in habere göre; denetimler, Atatürk Orman Çiftliği’ne ait arazinin, bir spor kulübünce protokole aykırı olarak ticari faaliyet için kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın denetim raporuna göre, mülkiyeti AOÇ’ye ait olan taşınmaz Bakanlığa tahsis edildi. Bakanlık ise protokol ile “Gençlik faaliyetleri ve spor hizmetlerinde kullanılması” şartıyla araziyi bir spor kulübüne tahsis etti. Bakanlığın 30 yıl süre ile spor kulübüne tahsis ettiği taşınmazın büyüklüğünün 64 bin 264 metrekare olduğu aktarıldı.

Taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde, taşınmaz üzerinde düğün ve nikah gibi organizasyonların yapıldığı tespit edildi. Bir yüzme havuzunu da içeren taşınmazın, spor kulübünce üçüncü kişilere kiralandığı belirlendi.

Denetçiler, spor kulübüne devredilen bir başka spor kompleksinin ise isminin, spor kulübü tarafından bakanlıktan habersiz değiştirildiğini fark etti. İsim değişikliği yoluyla spor kompleksi üzerinde kullanım hakkı bulunmayan üçüncü kişi lehine sınırlı ayni hak tesis edildiği anlaşıldı.

Bakanlığın ihalelerinde de çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Denetim raporunda, ihale usulsüzlüğüne ilişkin şunlar kaydedildi:

“Anahtar teslim götürü bedel ile ihale edilen bazı yapım işlerinde; mevzuat gereği projede öngörülmesi gereken imalatların projelerin hazırlanması aşamasında dikkate alınmadığı görüldü. ‘Öngörülemeyen durum’ kapsamında değerlendirilemeyecek proje değişikliklerinin iş artışı kapsamında yaptırıldığı, sözleşme bedelinin yüzde 10’unundan fazla oranlarda iş artışına gidilen işlerde bu durumu dengelemek amaçlı yüksek oranlarda ve projenin esasına ilişkin imalatlarda iş eksilişi yapıldığı anlaşıldı. Bahse konu iş eksilişlerinin farklı ihale kapsamında tamamlatıldığı, bazı işlerde yapılan değişikliklerin ihalenin niteliğini değiştirecek seviyede gerçekleştiği görüldü.”

Bakanlığın denetim raporunda yer alan diğer bazı tespitler ise şunlar oldu:

Bakanlık tarafından spor kulüplerine yapılacak nakdi yardımlarda, yardım yapılacak spor kulübünün ve yardım tutarının tespitine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, yardım yapılacak giderlerin kapsamının geniş tutulduğu, kulüpler tarafından ilgili harcama belgelerinin sunulmaması veya sunulan belgelerin incelenmemesi nedenleriyle yardımlara ilişkin öngörülmüş denetim mekanizmasının işlemediği görülmüştür.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda yasaklılık kontrolünün yapılmadığı görülmüştür.

Pazarlık usulü ve doğrudan temin suretiyle, parasal limitler dâhilinde yapılan harcamaların toplamının, idarenin bütçesine bu amaçla konulan yıllık ödeneğin yüzde 10’unu aştığı görülmüştür.

Bazı il müdürlükleri ile merkez birimleri tarafından yıl içerisinde süreklilik arz eden ve/veya önceden öngörülebilen nitelikteki mal ve hizmet alımlarının, aynı ya da yakın tarihlerde sınırlı sayıdaki firmalardan doğrudan temin yöntemi ile yapıldığı görülmüştür.

Ankara, Eskişehir, Bursa ve İstanbul illerinde yurtlarda faaliyet gösteren kafeterya, lokanta, kantin, berber, bayan kuaförü vb. küçük işletmelerde yerinde yapılan denetimlerde hizmet kalitesini güvence altına almak amacıyla öngörülen ve örneklerine aşağıda yer verilen bazı önlemlerin etkin şekilde uygulamaya geçirilmediği görülmüştür. (HABER MERKEZİ)

Birgün