Bakan Nebati'den yine tartışılacak KKM çıkışı

Bakan Nebati'den yine tartışılacak KKM çıkışı
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomi modelinin en önemli sac ayağının TL'ye olan güvenin artırılması olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde konuştu.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Aynı ekonomik politikalar her ülkede aynı neticeleri doğurmayabilir. Bir ülke ekonomisinin büyüme performansına olumlu etki eden bir politika başka bir ülkede enflasyonist baskılara neden olabilir. Bu farklılık son derece doğaldır.

Küreselleşmeye dayalı neoliberal ekonomi doktrinine ters düşen korumacı eğilimler Trump döneminde belirleyici hâle gelmiştir. Dünya ekonomisinin gündeminde ABD-Çin gerilimi ve ticaret savaşı varken pandemi köklü değişimlerin kapısını araladı. Batı ekonomileri tedarik anlamında giderek tedarik anlamında tek merkeze bağlı olmanın yarattığı problemlerle yüzleşmek zorunda kalmıştır.

Pandemi sürecinde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere neredeyse bütün ülkeler genişletici para politikaları, faiz indirimleri ve çeşitli kamusal teşviklerle ekonomideki hasarı azaltmaya çalışmışlardır. Ekonomi politikalarının yeniden müdahaleci bir görünüm almasına şahitlik ettiğimiz bu dönemde uluslararası kuruluşların da desteği ile küresel ekonominin canlandırılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Ekonomi yönetimi olarak politika ve stratejimizi belirlerken şu sorulara cevap aradık. Türkiye ekonomisini küresel ekonomik çalkantılardan nasıl koruyacağız? Ekonominin güçlü bir büyüme ile devam etmesini nasıl sağlarız? Vatandaşımızın refah kaybını ekonomik dengeleri bozmadan aşmayı nasıl sağlarız? Ülkemiz için en iyi politika seti ne olmalıdır?

İşte tam da bu noktada konvansiyonel iktisadi bakışın dışına çıkarak heteredoks politikalarla sadece mevcut küresel kriz ortamında değil, geçmiş dönemde de çözümünde yetersiz kalınan yapısal sorunlara çözüm bulmak ve pandemi sonrası dönemde ülkemizin önemli bir tedarik ve üretim merkezi haline gelmesi adına yeni bir ekonomik yaklaşımı benimsedik.


Ana akım ekonomi yaklaşımının ön kabullerini ve savlarını bertaraf eden bu heterodoks yaklaşım ihracata dönük, yatırım, üretim ve istihdamı artırmaya dönük bir perspektifle ülke kalkınmamızı ve insanımızın refah düzeyini daha ileri taşımak anlayışı ile oluşturuldu.

Modelimizin en önemli sac ayağı TL’ye olan güvenin artırılmasıdır. Ancak modelin başarısız için maliye politikası tek başına yeterli değil. Para politikası da destekleyici şekilde dizayn edilmeli. Geleneksel anlayışa ters düşen politika çerçevemiz kimi kesimlerden ön yargılı eleştiriler alsa da özellikle uluslararası akademik ve uygulayıcı ekonomi çevrelerinin ilgisini çekmeye başlamıştır.”