Balıklara ''kırmızı liste'' koruması geliyor

Balıklara ''kırmızı liste'' koruması geliyor
Güncelleme:

Türkiye denizlerindeki ve iç sulardaki balık türlerinin korunması amacıyla 'kırmızı liste' projesi başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin zengin sucul biyoçeşitliliğinin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma başlattı. Proje kapsamında denizlerde ve iç sulardaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili çalışma yapılacak. Balıkların ülkedeki dağılımları, nesillerinin devamı ile ilgili tehdit veya tehlike altında olup olmadıkları belirlenecek, ayrıca türlerin biyoçeşitliliği üzerindeki baskılar ele alınacak.

'TEDBİRLERİ BELİRLENEREK UYGULAMAYA KONULACAK'

Çalışma ile akarsular, göller ve göletlerden oluşan tatlı su havzaları ile denizlerde yaşayan tüm balık türlerinin güncel tür listeleri oluşturulacak. 530’un üzerinde deniz, 400 civarında da tatlı su balığı türünü kapsayacak çalışma ile popülasyonu tehdit altında olduğu belirlenen balık türleri 'kırmızı liste'ye alınacak. Bu balık türlerine ilişkin de koruma tedbirleri belirlenerek, uygulamaya konulacak. Böylece ülkenin zengin sucul canlılığının devamı sağlanarak, gelecek kuşaklara aktırılacak.

'BİYOÇEŞİTLİLİĞE OLASI ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ'

Proje kapsamında ayrıca, uzun yıllardır yabancı türlerin göçlerinin gözlendiği Türkiye denizlerinde istilacı balık türleri ile ilgili de en güncel verilerin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, ülke sularındaki istilacı türlerin listesinin de oluşturulması planlanıyor. Bakanlığın deniz ve tatlı sulardaki balık türlerinin yer alacağı kırmızı liste oluşturulması projesi, türlerin korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından ulusal ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıyor. Ayrıca, istilacı türlerin yer alacağı listenin hazırlanması ile de bu türlerin ülke ekonomisine ve biyoçeşitliliğe olası zararlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEVAMLILIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde düzenlenen çalıştayda tatlı su ve deniz balıklarının tür çeşitliliğinin devamlılığının sağlanmasına yönelik yürütülecek kırmızı liste projesi masaya yatırıldı. Bakanlık yetkililerinin yanı sıra üniversiteler konusunda uzman araştırmacılar ile bilim insanları, Türkiye'nin tatlı su ve deniz balıklarının korunmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.