CMY'ye 15 Temmuz ayarı

CMY'ye 15 Temmuz ayarı

Hükümet, Ceza Muhakemesi Yasası’nda birçok değişikliği kapsayan tasarıyı Meclis'e gönderdi.

Hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yargılamalarını “kolaylaştırmak” amacıyla Ceza Muhakemesi Yasası’nda (CMY) ayar veren tasarıyı Meclis’e gönderdi. Tasarıyla mahkemeler, duruşmaların il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilecek. Böylece çok sanıklı darbe davaları, Sincan ve Silivri Cezaevi Kampusları içerisindeki duruşma salonlarında görülebilecek. Telefon dinlemeye karar verme yetkisi, ağır ceza mahkemelerinden alınarak, sulh ceza hâkimlerine verildi.

Tasarıyla duruşma başında iddianamenin okunması uygulamasına da son verilecek. Hâkim, duruşma başlangıcında iddianamenin tümünü okuması yerine, suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelemesini anlatacak. Böylece binlerce sayfalık darbe ve FETÖ davası iddianameleri tümüyle okunmak yerine özetlenecek.

Mevcut yasada, tutukluluğa yapılacak itirazlarda hâkimin kararını 3 gün içinde vermesi gerekiyordu. Tasarıyla bu süre örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda 15 gün olarak uygulanacak. Azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye edilen ancak adli kontrol tedbirine uymayan kişiler hakkında yeniden tutuklama kararı verilebilecek.

Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına orantılı olarak mahkeme kararıyla el konuluyordu. Bu madde yeniden düzenlendi. Artık mahkemenin yanı sıra, cumhuriyet savcısının istemi ile sulh ceza hâkimi soruşturma aşamasında da buna karar verebilecek. Böylece FETÖ soruşturması kapsamında verilen el koyma kararları yasal altyapıya kavuşacak.

Cumhuriyet