Ek MTV'nin iptal davası yarın!

Ek MTV'nin iptal davası yarın!
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ve büyük tepki çeken çifte MTV kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvurusu yarın AYM'de görüşülecek... Peki beklentiler ne, iptal kararı çıkarsa ödeyen parasını geri alabilecek mi ?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınmasına karar verilmişti. 

Ek MTV'nin birinci taksitinin son ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Vergiyi ödemeyen vatandaşlar; araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurtdışına çıkaramayacak.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde toplam tahsilat tutarı belli oldu.

İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

GÖZLER AYM'NİN KARARINDA

Diğer taraftan da araç sürücülerinin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararda..

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yarın ( 28 Eylül Perşembe günü ) esastan görüşülerek karara bağlanacak.

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

ARAÇ SAHİPLERİNİN AKLINDAKİ SORU YANIT BULDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren ve büyük tepki çeken çifte MTV kararı ile ilgili "AYM iptal ederse ne olur, etmezse ne olur", "Ödeyenler ne yapacak, ödemeyenlere ne yapacak" soruları yanıt buldu.

Vergi hukuku uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar Dünya Gazetesi'den yayımlanan 'Ek MTV’nin iptali halinde mükellefin durumu' başlıklı yazısında merak edilenleri yanıtladı.

"Anayasa Mahkemesi’nin bu düzenlemeyi iptal etmesi beklenmektedir" diyen Yavaşlar ek MTV'yi ödeyenler, ödemeyenler, itiraz edenler ve hiç bir şey yapmayanların "şimdi ne olacak" sorularına araç sahiplerini 3 gruba ayırarak tek tek yanıt verdi.

İşte Yavaşlar'ın kafa karışıklıklarını çözen yanıtları:

1. Grup: Ek MTV’ye karşı dava açmışlar ve davada ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulunanlar

Birinci gruptaki mükellefler açtıkları davayı kazanırlar. ek MTV’yi ödemişlerse, tecil faizi oranında hesaplanan bir faizle birlikte ödedikleri vergiyi geri alırlar (Örn. Danıştay 7. Dairesi, 13.12.1999 gün ve E. 1999/1192, K. 1999/4113 sayılı kararı).

2. Grup: Ek MTV’ye karşı dava açmaksızın ödeyenler

İkinci gruptakiler ek MTV’yi dava açmadan ödeyerek, onu kabul etmişlerdir.
Hukuki durum onlar bakımından kesinleşmiştir. Bu nedenle, ödedikleri vergiyi geri alamazlar.

3. Grup: Ek MTV'yi ödemeyenler ve dava da açmayanlar

Üçüncü gruptaki mükellefler, AYM iptal kararını açıklayana kadar ek MTV ile ilgili bir ödeme emri almış ya da almamış olabilirler:

- Ödeme emri alanlar: Bu ödeme emrine karşı dava açarak, “Böyle bir borçları olmadığını, çünkü ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu” ileri sürmeleri gerekir. Mahkeme, Anayasa Md.152 gereği -5 ay- AYM kararını bekleyecek ve AYM’nin iptal kararı vermesi halinde ödeme emrini iptal edecektir. Karar 5 ay içinde çıkmasa ve Anayasa Md.152 çerçevesinde ödeme emri iptal edilmese dahi, AYM iptal kararı sonrasında üst mahkeme bunu dikkate alacaktır. O da almazsa ve bu arada ek MTV ödenmek zorunda kalınırsa, bireysel başvuru yoluyla gittiği AYM’de davayı kazanarak amaçlarına ulaşacaklardır.

- Ödeme emri almayanlar: AYM’nin iptal kararı sonrasında vergi idaresinin mükellefe – Anayasa Md.2 (Hukuk devleti ilkesi), Md.11 (Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü) ve Md. 153 gereği- bir ödeme emri göndermemesi gerekir. Ama eğer gönderirse, bu ödeme emrine karşı dava açacaklar ve mahkeme ödeme emrini iptal edecektir.

Danıştay kararını örnek gösterdi

Yavaşlar ayrıca "Nitekim, Danıştay kararları da bu yorumu desteklemektedir" diyerek ortadaki kafa karışıklığı için şu örneği verdi:

"Örneğin, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, hatta kesinleşmiş ödeme emirlerine karşı -dava açma süresi geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanan AYM iptal kararı üzerine- İYUK Md.10 çerçevesinde idareye ödeme emrinin iptali için yapılan başvurunun reddine karşı açılan davada mükellef lehine karar vermiştir."

GELİR İDARESİ'NDEN UYARI: AYM KARARINI VERMEDİ

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 Eylül'de sona eren ek MTV ilk taksit son ödemeleri için yaptığı açıklamada "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir" diyerek depremzedeler hariç diğer tüm araç sahiplerini ek MTV'yi ödemekle yükümlü oldukları konusunda uyarmıştı

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız.” ifadesine yer verilmişti.