''Garantili iş sever Katarlılar'' için çıkarılan düzenleme AYM'den döndü

''Garantili iş sever Katarlılar'' için çıkarılan düzenleme AYM'den döndü
Güncelleme:

Kamuoyunda "Katarlılar için çıkarıldığı" konuşulan ve AK Parti iktidarının özelleştirdiği limanların işletme hakkının 49 yıla uzatılmasına yönelik yasal düzenlemesi Anayasa Mahkemesi'nden döndü.

Anayasa Mahkemesi (AYM), özelleştirilen Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) ve Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (TCDD) ait bazı limanlardan 49 yıldan az süreli işletme süresi olanlarının sözleşme süresinin ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti.

CHP’li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç öncülüğünde 133 milletvekili tarafından yapılan başvuruyu inceleyen AYM’nin 20 Temmuz tarihli gerekçeli kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararın iptal talebinin gerekçesi bölümünde, söz konusu yasal düzenleme ile kesinleşmiş yargı kararıyla iptal edilen sözleşmelerin sürelerinin uzatılması yoluyla bu sözleşmelere yasal geçerlilik sağlandığı, yeni ihaleler yapılmaksızın sözleşme sürelerinin uzatılmasının devleti zarara uğratacağı belirtildi.

Bu durumun sözleşme özgürlüğünün kullanılması bakımından eşitsizliğe yol açtığı, sözleşme tarafı olmayan kişilerin ihaleye katılma imkanından mahrum bırakıldığı görüşlerine yer verildi.

ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, mevcut özelleştirme sözleşmesinin tarafları dışında istekli olan başka kişilerin ek sözleşmeye taraf olabilme imkanının engellenmesinin serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını ve limanların gerçek özelleştirme değerlerine ulaşılmasını da engelleyebilecek nitelikte olduğu yönünde görüş bildirdi.

AYM ayrıca, söz konusu kuralın zaman kaybı yaşanmadan yapılacak yatırımlar ile limanların rekabet güçlerinin korunması yönündeki gerekçesi gözetildiğinde, farklı muamelenin objektif ve makul bir temele dayandığının söylenemeyeceğini belirtti.

AYM, 7350 sayılı yasayla 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna eklenen geçici 30 maddenin bahse konu düzenlemeleri içeren 1. 2. ve 3. fıkralarının anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi.

‘KATAR’A PEŞKEŞ ÇEKİLECEK’ ELEŞTİRİSİ

Öte yandan, limanlarda sözleşme süresini ihalesiz 49 yıla uzatıla uzatan kanun 2022 Ocak’ta yürürlüğe girmişti.

‘Katar’a peşkeş çekileceği’ eleştirisiyle yoğun tartışmalara ve muhalefetin “Anayasa’ya uygun değil” uyarılarına rağmen, TDİ ve TCDD’ye ait bazı limanların işletme hakkı süresini ihalesiz olarak 49 yıla uzatan kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İktidarın Katar sevgisinin son kurbanı ise Antalya Limanı olmuştu.

Global Yatırım Holding’in liman iştiraki Global Ports Holding Antalya limanını işletme hakkını 2022 Ocak ayında 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals WLL’ye satmıştı.

KAP’a yapılan açıklamada, GPH’nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartları yerine getirdiği, gerekli yasal onayların alındığı ve bunun sonucunda Port Akdeniz’in QTerminals’e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.

Satış işlemine ilişkin açıklamada belirtilen TL cinsi değerin 25 Ocak 2021 tarihli TCMB ABD Doları alış kuru olan 7,3797 üzerinden hesaplandığı ifade edilmişti.

Yazılı açıklama yapan Global Ports YKB Mehmet Kutman ise, satışla birlikte Kasım 2021'de vadesi dolacak 250 milyon dolarlık eurobondun refinansmanının ciddi bir kısmının karşılandığını ifade etmişti.