Hazine ve Maliye yeni bakanı Nebati'nin tezindeki ifade olay oldu

Hazine ve Maliye yeni bakanı Nebati'nin tezindeki ifade olay oldu
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nurettin Nebati'nin doktora tezinde Cumhuriyetle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

Hazine ve Maliye yeni Bakanı Nurettin Nebati’nin “AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Milli Görüş’ten Muhafazakâr Demokrasiye” adlı tezinde savundukları dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Cumhuriyetin kurulmasının ardından İslam’ın gerilikle özdeşleştirildiğini öne süren Nebati, Kemalizm’in ithal edildiğini savunarak, “Kemalizm, aydınlanma düşüncesinin yarattığı değerlerin, bu değerlere yabancı bir coğrafyada tesis edilmesine dayanır. Özgün bir paradigma değildir, ithal edilmiştir” dedi. Nebati, “1924’ten sonra katı bir modernleşmeci eğilimle toplumun kutsal saydığı pek çok değer ve sembol gerilik, şarklılık ve dinle ilişkilendirilerek kamusal hayattan ‘temizlenmiş’tir” ifadelerini kullandı. Nebati’nin, uluslaşmayı “tek tipleştirici” şeklinde nitelendirerek, “asimilasyon gibi yöntemler kullanıldığını” iddia etmesi de dikkat çekti.

ŞEYH SAİT VE MENEMEN İSYANINI DA SAVUNMUŞ

Nebati, laik cumhuriyete karşı gerçekleştirilen Şeyh Sait ve Menemen isyanlarını da “cumhuriyetin dayattığı köktenci modernleşmenin halk tarafından kabul edilmediği” savına örnek olarak gösterdi. Cumhuriyetin, İslam’a yönelik baskıcı tavrı olduğu iddiasında da bulunan Nebati, Menemen isyanına “hadise” derken, bu isyanı “ilerici devrimcilerin icraatlarına yönelik gerici şeriatçilerin kalkışması” şeklinde değerlendirmenin “yüzeysel olacağını” savundu.

Nebati’nin, Demokrat Parti’yi de değerlendirdiği tezinde, Adnan Menderes’in pragmatist olduğunu ve benimsediği İslami söylemin, politikaların halk nezdinde kabul görmesini kolaylaştırdığını belirtmesi de dikkat çekti.

TÜRK ASKERİNİN KAFASI KESİLDİ

İzmir’de 23 Aralık 1930’da yaşanan Menemen olayında askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki, şeriat isteyen bir grup tarafından öldürüldü. Şeriat yanlıları Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı kafasını keserek şehit etti.

Cumhuriyet