İBB'nin taksi kararı ile ilgili davada karar verildi

İBB'nin taksi kararı ile ilgili davada karar verildi
Güncelleme:

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının iptali için açılan davada karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME’de görüşülerek hayata geçirdiği ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme projesi için açılan davada yargı süreci tamamlandı.UKOME kararlarının iptali için esnaf odasının açtığı davayı reddeden 10. İdare Mahkemesi’nin kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı. Karar İBB lehine kesinleşti.

ESNAF ODASI İSTİNAFA GÖTÜRMÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre, Davayı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti. İstinaf yolu açık olmak üzere 8 Şubat 2024 tarihli ilgili karar, esnaf odası tarafından istinafa götürüldü.

KARAR KESİNLEŞTİ

Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgeleri inceledi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını uygun bulmayarak istinaf talebini reddetti. Kararda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı teknik rapora atıf yapıldı. 2 Temmuz 2024 tarihli kararla birlikte UKOME kararı İBB lehine kesinleşmiş oldu.

Etiketler karar dava ibb