İşte şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları

İşte şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 günlük ‘tam kapanma’yı duyururken “Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak” demişti. Peki izin almayı gerektirecek istisnalar neler?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Tam kapanma Tedbirleri’ konulu genelgeye göre;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartıyla birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla e-Devlet’teki İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapılacak başvurular (yanında akraba konumundaki dokus kişiye kadar bildirimde bulunabilecek) sistem tarafından otomatik olarak onaylanarak gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacaklardan herhangi bir belge ibrazı istenmeyecek; gerekli sorgulama Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden otomatik olarak yapılacak.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Genelgede zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek kişiler şöyle sıralandı:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporuyla sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olanlar (en fazla iki kişi).

Bulunduğu şehre son beş gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettiği yerleşim yerine dönmek isteyenler (beş gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgiyle ibraz etmek koşuluyla).

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olanlar.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.