KDK'dan işe alımda yeni karar

KDK'dan işe alımda yeni karar
Güncelleme:

KDK, bir üniversiteye ait erkek adaylara yöenlik personel alımı ilanına 'dur' dedi. KDK'ya başvuran kişi ilanda kadınlara ayrımcılık yapıldığından şikayetçi olunca ilan iptal edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin yayımlandığı personel alım ilanında özel şartlar arasında 'erkek olma' şartının yer almasının ayrımcılık olduğuna, işe alımlarda 'cinsiyet ayrımı' yapılmaması gerektiğine karar verdi. KDK'nın girişimiyle üniversite tarafından personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yazıyla iptal edildi.

Başvurucu, bir üniversitenin bilgi işlem dairesi başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek sözlü sınav ile 2 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanında özel şartlar arasında 'erkek olmak' şartının arandığını belirtti. Aranan şartın kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olduğunu bildiren başvurucu, anayasada güvence altına alınan 'kanun önünde eşitlik' ilkesinin ihlal edildiği, kamuda işe alımlarda cinsiyet ayrımından söz edilemeyeceğini ve yayımlanan ilanın güncellenmesi talebiyle KDK'ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, kadınların hiçbir ayrım gözetilmeksizin, erkeklerle eşit koşullar altında ulusal yasalar kapsamında eşit fırsat ve şartlarla istihdam edilme haklarını düzenleyen ilgili sözleşmelere atıf yaparak; işe alım süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açacak uygulamanın ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulup başvurucunun talebinin değerlendirilmesi için başvuruyu ilgili idareye iletti.

İLAN İPTAL EDİLDİ
İlgili idare tarafından KDK'ya gönderilen cevabi yazıda, üniversite tarafından sözleşmeli bilişim personeli alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yazıyla iptal edildiğini bildirdi. Böylece personel alım sürecinde cinsiyete dayalı alım kriterleri belirlenmesi sebebiyle ayrımcılık teşkil eden uygulama, üniversitenin rektörlüğü tarafından hızla iptal edilip KDK'nın girişimleriyle başvuru çözüme kavuşturuldu.

Etiketler KDK cinsiyet işe alım