Ombudsmandan hızlı tren raporu: ''Emniyet kemeri korumaz''

Ombudsmandan hızlı tren raporu: ''Emniyet kemeri korumaz''
Güncelleme:

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), vatandaşın talebi üzerine hızlı trenlerde emniyet kemeri kullanılıp kullanılamayacağını araştırdı. Hazırlanan raporda "Saatte 255 km gibi yüksek hızlarda oluşan bir kazada emniyet kemerinin yaratacağı etkinin daha kötü yönde olacağı" belirtildi.

Ombudsman'ın Meclis'e sunduğu 2019 yılı raporunda, kemer talebiyle ilgili yapılan incelemede, "Büyük bir kaza durumunda, özellikle emniyet kemeri bağladıkları için yolcuların yaralanmalara karşı daha savunmasız kaldığı ve tehlikeden kaçamadıklarının gözlemlendiği, yapılan çalışmalarda emniyet kemerinin takılmasından ziyade tren kazası sırasında yolcuların güvenliğini arttırmak için geliştirilmiş koltuk tasarımının daha etkili olduğu sonucuna varıldığı" belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre; Ombudsman'ın görevlendirdiği 3 kişilik bilirkişi heyeti de kaza olmamasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasının, yüksek hızlarda çok da fayda sağlaması beklenmeyen emniyet kemeri uygulamasından daha önemli olduğunu belirtti.

'Öncelikle kazaları önlemek gerek'
Heyet, "Demiryolu araçlarının ve hatlarının tam anlamıyla güvenlik, sinyalizasyon ve kontrol sistemleri ile donatılmasıyla, kaza oranının hemen hemen sıfır seviyelerine düşeceği ve bu durumun yolcu emniyeti için getirisinin yanında yüksek riskleri olan uygulamaların tartışılmasını sona erdireceği” değerlendirmesini yaptı.

Ombudsman’ın raporunda da bütün bu tespitlere dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yüksek hızlı araçlarda emniyet kemeri gibi insan vücudunu koltuğa bağlayan sistemlerin yolcuya faydası olması olasılığının çok düşük olduğu, saatte 255 km gibi yüksek hızlarda oluşan bir kazada emniyet kemerinin yaratacağı etkinin daha kötü yönde olacağı, bu bakımdan hızlı trenlerde emniyet kemerinin yolcuların sağlığını bir kaza sırasında korumaktan ziyade hasar verici nitelikte olduğu hususları göz önüne alındığında trenlere ve hızlı trenlere emniyet kemeri konulması talebinin ilgili idare tarafından reddedilmesinde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.”

Dayanıklı koltuk önerisi
Ombudsman raporunda, yolcu güvenliğinin sağlanması açısından vagon iç döşemesinde bazı iyileştirmeler yapılarak yolcunun çarpışma anında vagon içerisinde en az zarar görmesi ve kinetik enerjisinin kontrollü biçimde sönümlenmesine yönelik önlemler alınması gerektiğine vurgu yapılarak, “Ayrıca darbeye karşı dayanımlı koltuk üretimi hususunda düzenli olarak ve hassasiyetle çalışmalar yapılması gerektiği” kaydedildi.

Ombudsman bu konularda TCDD’ye tavsiyelerde bulunma kararı da aldı.
 
 
 

Hürriyet