11 maddelik kamuda tasarruf düzenlemesi yürürlükte

11 maddelik kamuda tasarruf düzenlemesi yürürlükte
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı "kamuda tasarruf" kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 maddelik genelge olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede tedbirler 11 ana başlık altında toplandı.

Genelge 'Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması', 'Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması', 'Haberleşme giderleri', 'Personel görevlendirmeleri', ' Basın ve yayın giderleri', 'Kırtasiye ve demirbaş alımları', 'Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri' gibi başlıklar içeriyor.

Genelgeye göre kamuda alınacak tasarruf tedbirlerinden bazıları şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.

2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

Makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek.

Üst düzey bürokratlar ile belediye başkanları ve belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya "station wagon" tipi taşıtlardan yararlanabilecek.

Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati gösterecek.

Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerinin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak.

Günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.
Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.

Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

Hukuki zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.

Enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek.

Su kullanımında tasarruflu cihazlar tercih edilecek.

Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri vb.), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sağlanacak.