Barolar Birliği anayasa paketini masaya yatırıyor

Barolar Birliği anayasa paketini masaya yatırıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Anayasa değişiklik teklifini, 100 bin avukatın görüşüne sundu.

Anayasa değişikliği teklifini, karşılaştırmalı ve açıklamalı şekilde bir çalışma haline getiren Barolar Birliği, anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr web sitesi üzerinden tüm avukatların görüşlerini toplamaya başladı. Türkiye'nin her yerinden avukatlar, web sitesine sicil bilgileri ile giriş yaparak teklifin geneli ve maddelerine ilişkin görüşlerini 11 Ocak 2016 tarihine kadar TBB'ye bildirecek. Yapılan tüm değerlendirmeler daha sonra Barolar Birliği tarafından kamuoyu ve ilgililer ile paylaşılacak. Avukatların yanı sıra dileyen kişiler de web sitesi üzerinden çalışmayı inceleyebilecek.

FEYZİOĞLU: ANAYASA İÇİN UZLAŞI SAĞLANMALI

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, toplumda önemli bir kesimin görüşlerini yansıtması açısından çalışmanın yol gösterici olacağını söyledi.Anayasaların toplumda geniş bir uzlaşı içinde yapılması gerektiğini belirten Feyzioğlu, “Parmak hesabıyla parlamentolarda kabul edilen ve toplum yeterince bilgilendirilmeden referanduma sunulan anayasalar, toplumsal uzlaşıyı sağlayamaz, var olan uzlaşıyı da paramparça eder, bölünmeye yol açar” dedi. Feyzioğlu, başlattıkları çalışmanın toplumsal uzlaşıyı sağlamak açısından yol gösterici olmasını umduklarını söyledi.

“GERİ ÇEKİLMESİNİ DİLİYORUZ”

Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Feyzioğlu, teklifin kuvvetler ayrılığı açısından ciddi tehlikeler içerdiği uyarısında bulundu. Feyzioğlu şunları söyledi: “Gerek başkanlık gerek parlamenter sistemde yargı kuvveti mutlaka yasama ve yürütmeden ayrı olmak zorundadır. Aksi takdirde mahkemelerin bağımsızlığından ve tarafsızlığından söz edilemez. Mahkemeleri bağımsız ve tarafsız olmayan bir devlette, kaçınılmaz olarak çöküş başlar. Yasama-yürütme-yargı kuvvetlerini fiilen bir tek kişinin elinde toplamaya yönelik olan bu değişiklik teklifi yasalaştığı takdirde, milli birliğimizi korumamız son derece zorlaşacak, Türkiye açık ve yakın bölünme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.  Anayasa değişikliği teklifinin Cumhuriyetin temel nitelikleri, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, Türkiye'ye yönelik çok taraflı ve sistemli saldırılar, toplumun fay hatlarının azami ölçüde kırılgan hale gelmesi açılarından değerlendirilmesini ve toplumsal uzlaşı sağlanmak üzere geri çekilmesini diliyoruz.”