''Mevlüt Uysal, Büyükçekmece halkına doğruları söylemiyor!''

''Mevlüt Uysal, Büyükçekmece halkına doğruları söylemiyor!''
Güncelleme:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Mevüt Uysal, 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oybirliği ile geçen imar planlarını onaylamayarak bölge halkını mağdur etmiştir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal’ın Büyükçekmece’nin bazı bölgelerinde geciktirilen imar planlarına yönelik olarak yaptığı açıklamaların gerçek dışı olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Mevüt Uysal, 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oybirliği ile geçen imar planlarını onaylamayarak bölge halkını mağdur etmiştir” dedi.

“Temiz siyaset anlayışı ile bağdaşmamaktadır”

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı DR. Hasan Akgün, Mevlüt Uysal’ın imar planlarına yönelik olarak yaptığı açıklamanın gerçek dışı olduğunu, kendi sorumluluğunu yerine getirmeyerek ilçe belediyesini sorumlu tutmasının temiz siyaset anlayışı ile bağdaşmadığını söyledi. 

Başkan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Kumburgaz etabı ve 1/5000 ölçekli Celaliye ve Kamiloba etabı planlarını İBB meclis üyelerinin tamamının kabul oyu ile 2018 yılında onaylanmasına rağmen neden Mevlüt Uysal tarafından bekletildiğini söyledi.

“Gerçekleri her ortamda Büyükçekmece ailemiz ile paylaşacağız”

Akgün açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000’lik planları yapılan ve İBB meclisinin oy birliği ile geçen Güzelce ve Bahçelievler mahallelerinin 1/1000’lik planları da yine Mevlüt Uysal tarafından onaylanmayarak bekletilmektedir. Ak Parti adayının gerçeği yansıtmayan ve halkımızı yanlış bilgilendirmesine sessiz kalmayacağız ve planlara ilişkin tüm resmi yazışma ve prosedürleri her zaman Büyükçekmece ailemizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bahsi geçen planlar ile ilgili çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. 343 hektarlık alanı kapsayan bölgede 28.11.2016 tarihinde tüm Büyükşehir meclisinin oybirliği ile geçen 1/5000 ölçekli Kumburgaz Etabı planına ilişkin itirazlar planın onayı üzerinden 18 ay geçtikten sonra 18.05.2018 tarih ve 858 sayılı İBB Meclis kararı ile değerlendirilmiştir. İlgili plan paftaları Belediyemize ulaştırılmadan 21.11.2018 tarih ve 1839 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmüş alınan karara rağmen İBB tarafından bekletilmektedir.”

“Büyükşehir kendi yaptığı planları eksik buldu”

Başkan Akgün, 1316 hektarlık alanda İBB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Celaliye ve Kamiloba Nazım imar planının 12.01.2018 tarih ve 136 sayılı Büyükşehir meclis kararı ile tüm üyelerin oybirliğiyle uygun görüldüğünü de hatırlatarak; “Ancak hiçbir zaman askıya bile çıkarılmamış ve yürürlüğe konmamıştır. Söz konusu plan bilinmeyen nedenlerle 1 yıl bekletilerek 21.12.2018 tarih ve 1862 sayılı meclis kararı ile yine bilinmeyen nedenler ile Büyükşehir Belediyesi kendi yaptığı planlar da kendileri eksik bularak plan yapan kurum olan planlama müdürlüğüne iade etmiştir.

Aynı şekilde 516 hektarlık alanı kapsayan Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelce etabı planı 17.06.2016 tarihinde onaylanmıştır. 1/5000 plana uygun olarak Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000’lik plan 05.04.2018 tarih ve 53 sayılı karar ile Büyükçekmece Belediye meclisinden geçmiş onay için Büyükşehir Belediyesine gitmiş ve orada bilinmeyen nedenlerle bekletilmektedir. 286 hektarlık alanı kapsayan Bahçelievler etabı 1/5000!lik planı 17.06.2016 tarihinde onaylanmış, bu plana uygun 1/1000’lik uygulama imar planı 07.06.2018 tarih ve 73 sayılı karar ile Büyükçekmece meclisinden geçmiş olanlar planlar yine bilinmeyen nedenlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’nce bekletilmektedir” ifadesini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi 18 ay bekletti”

Başkan Dr. Hasan Akgün açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Tarafımızdan yapılan planlara çeşitli bahaneler bulunabilir fakat Büyükşehir Belediyesi kendi yaptığı, meclisin oybirliği ile geçen planları nasıl 18 ay bekletip daha sonra yine planları hazırlayan müdürlüğe hangi nedenle iade eder bunu aklımız almamaktadır. Burada halkın menfaatlerinin yerine siyasi düşünceler ön plana çıkarılarak, kuruluş nedeni halka hizmet etmek olan belediyeler siyasi düşüncesine göre halkı cezalandırmayı tercih etmişlerdir. “