Vekile ve eşlerine trafik cezası yok !

Vekile ve eşlerine trafik cezası yok !

Milletvekilleri, eş ve çocuklarının neden olduğu trafik cezalarından "aracı ben kullanıyordum" diye kurtuluyor..

Trafik suçlarına uygulanan para cezaları her yıl artarken, bundan milletvekilleri, eş ve çocuklarının ‘muaf’ olduğu ortaya çıktı. Eş ve çocukların kullandığı otomobiller için ceza tutanağı düzenlendiğinde, milletvekili otomobili kendisinin kullandığını öne sürüp onları da cezadan kurtarıyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre vekiller, eş ve çocuklarının neden olduğu cezalardan ‘aracı ben kullanıyordum’ diye kurtulabiliyor. Eski milletvekilleri de bu uygulamadan yararlanmak için başvurdu.

Mevcut milletvekillerine uygulanan bu ayrıcalığın, ‘Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı’ olduğu görüşünü savunan eski vekiller, kendilerine de trafik cezası uygulanmaması gerektiğini, bu durumun düzeltilmesi için TBMM Başkanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’na başvurup yeni genelge çıkarılmasını istedi.

‘BİZE YOKSA KALDIRILSIN’

Eski milletvekili Turhan Güven, trafik cezalarıyla ilgili olarak Meclis Başkanlığı’na verdiği dilekçede, “İçtüzüğün 167. maddesine göre TBMM eski üyeleri, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanır” hükmü bulunduğunu hatırlattı. Güven, mevcut genelgenin tamamen yürürlükten kaldırılmasını veya trafik cezalarından muaf tutulmalarını sağlayacak yeni bir genelgenin hazırlanmasını önerdi.

TBMM’DEN OLUMSUZ YANIT

Ancak, mevcut milletvekilleri bu hakkın eski milletvekillerine de yansıtılmasına sıcak bakmadı. Bu konuda Meclis Başkanlığı’na yapılan başvuruya şöyle cevap verildi:

“TBMM üyeleri hakkında düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına adli mercilerde yapılan itirazlar üzerine ilgili mahkemelerce, dokunulmazlığı nedeniyle milletvekili hakkında işlem yapılamayacağı, düzenlenen tutanakların hukuka aykırı olduğu nedeniyle kaldırılmasına hüküm verilmiştir.”

Anayasa’nın, ‘yasama dokunulmazlığı’ başlıklı 83. maddesinin mevcut vekilleri kapsaması nedeniyle bu hususta yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtildi.

Halen 3 bin 500 civarında eski milletvekili bulunuyor. Yapılan ayrıcalıklı uygulamayı eleştiren eski milletvekillerinden Yılmaz Hastürk de “Bu konuda sonuç alıncaya kadar mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.